Relacyjne bazy danych

Oktawave Relational Databases (ORDB) to webowa usługa służąca uruchamianiu i zarządzaniu systemami relacyjnych baz danych w chmurze obliczeniowej. Zapewnia elastyczny model utrzymania baz danych w zakresie ich wydajności , zwalniając Cię z konieczności dbania o kopie zapasowe, migracje danych, czy optymalizację. Już teraz możesz zacząć korzystać z ORDB – nasza usługa nie wymaga znacznych inwestycji początkowych – płacisz jedynie za wykorzystane zasoby.

ORDB pozwala uruchomić popularne bazy MySQL oraz PostgreSQL, oferując pełen zakres funkcji relacyjnych baz danych i zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość w zarządzaniu – wszystkie operacje na bazach oraz zmiany dotyczące obsługujących je instancji możesz wykonywać zarówno poprzez webowy interfejs użytkownika, jak i w pełni transakcyjne API Oktawave (XML SOAP).

Zaletami naszej usługi są również możliwość bezprzerwowej migracji instancji obsługującej silnik bazy danych na instancję o innych parametrach oraz przenoszenie baz danych pomiędzy fizycznymi instancjami – w dowolnymi momencie, całkowicie automatycznie, przy pomocy jednego kliknięcia.

W każdej chwili, automatycznie lub ręcznie, możesz dopasować wydajność Twojej bazy do bieżących potrzeb.


Jak wykorzystać ORDB?

 • Skorzystasz z interfejsu webowego, w którym uruchomisz instancję bazy danych wybranego typu z określonym rodzajem silnika bazy danych, a następnie stworzysz dowolną liczbę logicznych baz danych, przypisując je do uprzednio uruchomionego silnika bazy.
 • Połączysz się z bazą za pomocą dowolnego narzędzia wspierającego MySQL lub PostgreSQL. Na przykład bezpośrednio z Twojej aplikacji.
 • Możesz monitorować wykorzystanie baz danych, obserwując przyrost jej wielkości, liczbę wykonywanych zapytań i transakcji. Jeśli chcesz, zobaczysz wszystkie zapytania wykonujące się ponad określony limit czasu.
 • Zapłacisz wyłącznie za wykorzystane zasoby, wyliczone na podstawie czasu pracy i obciążenia generowanego przez instancje.
 • Silnik bazy danych możesz umieścić w uprzednio stworzonym segmencie sieci, izolując w ten sposób logiczne bazy danych od sieci publicznej.
 • W każdym momencie do silnika bazy danych możesz przypisać nowe wolumeny Oktawave Volume Storage lub zmienić klasę wolumenu na taki, który zagwarantuje odpowiednią wydajność (Tier1/2/3/4/5).

MySQL

MySQL to najczęściej wykorzystywany na świecie system zarządzania relacyjnymi bazami danych, na którym bazują aplikacje webowe. MySQL zdobył popularność m.in. ze względu na stosunkową prostotę zarządzania i łatwość w użytkowaniu. Najlepiej sprawdza się w małych i średnich projektach.

PostgreSQL

PostgreSQL to obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych posiadający m.in. zaawansowany system transakcji i charakteryzujący się dużą wydajnością. Z tego powodu bywa często wykorzystywany w zaawansowanych, rozbudowanych aplikacjach i serwisach internetowych.


Najważniejsze zalety Oktawave Relational Databases

Kompatybilne

bazy ORDB to standardowe rozwiązania MySQL i PostgreSQL, więc nie musisz wykonywać żadnych zmian w swoich aplikacjach, aby skorzystać z potencjału naszych narzędzi.

Skalowalne

w każdej chwili, automatycznie lub ręcznie, możesz dopasować wydajność Twojej bazy do bieżących potrzeb. Instancje silników baz danych działają w identyczny sposób jak Oktawave Instances – do Twojej dyspozycji oddajemy takie mechanizmy, jak autoskalery, kontenery oraz API.

Bezpieczne

wszystkie instancje silnika baz danych korzystają z systemów Oktawave Volume Storage, które nie tylko zapewniają wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych, ale również dziedziczą funkcje Oktawave Instances w zakresie izolacji czy segmentacji sieci i obrazów instancji.

Niezawodne

wiele mechanizmów Oktawave dba o niezawodność baz danych, wykorzystując m.in. schedulery oraz automatyczne backupy i przywracanie logicznej bazy danych z innej instancji silnika bazy.

Niedrogie

korzystając z naszych usług, możesz znacząco obniżyć koszty infrastruktury, wybierając jeden z dwóch modeli rozliczeniowych:

 • Pay-as-you-go – wszystkie zasoby rozliczane są w cyklach godzinowych. Zapłacisz tylko za wykorzystane zasoby, a nie za możliwość korzystania z zasobów.
 • Instancje rezerwowane – model, który umożliwia Ci łatwe planowanie budżetu, bo za udostępnione zasoby płacisz w cyklach miesięcznych. W tym wariancie ceny zasobów są niższe, a Ty nie musisz martwić się o niezaplanowane wydatki.

Łatwe w uruchomieniu

ORDB umożliwia szybkie uruchamianie instancji bazy i logicznych baz za pomocą interfejsu webowego i/lub Oktawave API – uruchomienie logicznej bazy danych zajmuje tylko kilka sekund.

Zarządzane

Nie trać czasu na tworzenie kopii zapasowych – po włączeniu zadba o to ORDB. Ty skup się na realizacji swoich celów biznesowych.


Komponenty Oktawave Relational Databases

Autoskalowanie

Uruchamiając autoskaler na instancji lub kontenerze instancji, nie musisz się martwić wydajnością silnika baz danych. Oktawave zadba o to, aby przydzielić odpowiednią ilość pamięci RAM i CPU, w razie potrzeby zmieniając klasę instancji w górę lub w dół. Jeśli silnik bazy danych pracuje w kontenerze, może zostać uruchomiona również dodatkowa instancja bazy danych.

Load Balancing

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej platformy sterowania ruchem Oktawave kieruje określony rodzaj zapytań do określonej instancji bazy danych. Jeśli Twój scenariusz zakłada bazę główną oraz bazy pomocnicze tylko do odczytu, to korzystając z kontenerów z włączonym load balancingiem baz danych, zapytania modyfikujące dane (np. insert/update/delete) trafią do bazy głównej, a zapytania wybierające dane (np. select) trafią do baz pomocniczych. Nie musisz w tym celu zmieniać kodu swojej aplikacji.

Monitorowanie

Bez dodatkowych opłat udostępniamy Ci narzędzia monitorowania silnika bazy danych (wykorzystanie procesorów i pamięci) i liczniki Oktawave Volume Storage, informujące o obciążeniu wolumenów dyskowych w zakresie aktywności I/O. Ponadto, możesz śledzić obciążenie konkretnej logicznej bazy danych, liczbę transakcji, zapytań, wielkości, itd.

Automatyczne kopie zapasowe

Mechanizm, który po włączeniu umożliwia tworzenie kopii każdej logicznej bazy danych, zapisując je w określonych odstępach czasu w wybranym kontenerze Oktawave Cloud Storage. W każdym momencie możesz odtworzyć bazę na dowolnej instancji, wskazując źródło danych jako jeden z kontenerów OCS.

Kopie migawkowe (snapshot)

W każdym momencie, każdy silnik bazy danych możesz przełączyć w tryb snapshotu, co oznacza, że każda modyfikacja danych może zostać odwrócona.

Automatyczne odtworzenie bazy

W przypadku awarii węzła obliczeniowego, który realizuje operacje silnika bazy danych, nastąpi automatyczne odtworzenie silnika bazy danych na innym węźle.

Bezpieczeństwo i izolacja

Używając wykreowanych segmentów sieci, w każdym momencie możesz umieścić silnik bazy danych w izolowanej części sieci, przydzielając dostęp do niej tylko z określonych lokalizacji lub instancji.

Wstępnie skonfigurowane instancje

ORDB to silniki baz danych działające na prekonfigurowanych instancjach Oktawave. Parametry baz danych zostały przygotowane zgodnie z najlepszymi praktykami, niemniej, w każdym momencie możesz wprowadzić własne zmiany.


Przykładowe zastosowania relacyjnych baz danych Oktawave

Systemy Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System)

GIS-y służą gromadzeniu, analizie i wizualizacji danych przestrzennych opisujących nasz świat i zachodzące w nim zjawiska. Zwizualizowane za pomocą wykresów, infografik i symboli dane są dużo łatwiejsze w odbiorze i stanowią nieocenioną pomoc przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub zarządzaniu siecią rozproszonych obiektów i pracowników.

Systemy GIS opierają się o złożone bazy danych, wymagają więc zaawansowanej infrastruktury IT. Oktawave Relational Databases zapewnia ją w bardzo efektywnym kosztowo modelu, gwarantując jednocześnie ogromną moc obliczeniową, stabilność i bezpieczeństwo.

Data mining i database marketing

Technologie informacyjne pozwalają gromadzić nieprzebrane ilości danych nt. otoczenia przedsiębiorstwa i automatycznie analizować je w poszukiwaniu prawidłowości, które pomogą zwiększyć jego efektywność. Przykład stanowi database marketing polegający na przeszukiwaniu baz danych klientów w celu stworzenia zindywidualizowanego komunikatu marketingowego i oferty.

W przypadku sklepu internetowego system marketingu bazodanowego wykorzystujący Oktawave Relational Databases może gromadzić informacje o zachowaniu i zakupach każdego z klientów, aby w czasie rzeczywistym prezentować rekomendacje produktów zgodne z preferencjami konsumenta – przekłada się to na wzrost skuteczności działań cross- i up-sellingowych, a tym samym zwiększenie wartości średniego koszyka zakupów.


Typy instancji i ich ceny

Oktawave Relational Database (ORDB) - jest to oprogramowanie relacyjnej bazy danych działające jako rozszerzenie funkcjonalności instancji OCI.

ORDB typu Standard Ceny bez podatku VAT Ceny z 23% podatkiem VAT
v1.standard-1.09 | 1 VCPU, 0,9 GB RAM 0,108 PLN/h 0,133 PLN/h
v1.standard-2.2 | 2 VCPU, 2 GB RAM 0,192 PLN/h 0,236 PLN/h
v1.standard-4.4 | 4 VCPU, 4 GB RAM 0,384 PLN/h 0,472 PLN/h
v1.standard-8.8 | 8 VCPU, 8 GB RAM 0,760 PLN/h 0,935 PLN/h
v1.standard-16.16 | 16 VCPU, 16 GB RAM 1,688 PLN/h 2,077 PLN/h
Transfer danych wychodzących do Internetu [1 GB] 0,0200 PLN/1 GB 0,0246 PLN/1 GB
Transfer danych przychodzących z Internetu [1 GB] 0,0000 PLN/1 GB 0,0000 PLN/1 GB
ORDB typu High Memory Ceny bez podatku VAT Ceny z 23% podatkiem VAT
v1.highmemory-1.4 | 1 VCPU, 4 GB RAM 0,364 PLN/h 0,447 PLN/h
v1.highmemory-2.4 | 2 VCPU, 4 GB RAM 0,369 PLN/h 0,454 PLN/h
v1.highmemory-2.8 | 2 VCPU, 8 GB RAM 0,740 PLN/h 0,910 PLN/h
v1.highmemory-4.8 | 4 VCPU, 8 GB RAM 0,749 PLN/h 0,921 PLN/h
v1.highmemory-4.16 | 4 VCPU, 16 GB RAM 1,639 PLN/h 2,016 PLN/h
v1.highmemory-4.32 | 4 VCPU, 32 GB RAM 3,692 PLN/h 4,541 PLN/h
v1.highmemory-4.64 | 4 VCPU, 64 GB RAM 4,000 PLN/h 4,920 PLN/h
v1.highmemory-8.16 | 8 VCPU, 16 GB RAM 1,670 PLN/h 2,054 PLN/h
v1.highmemory-8.32 | 8 VCPU, 32 GB RAM 3,886 PLN/h 4,779 PLN/h
v1.highmemory-8.64 | 8 VCPU, 64 GB RAM 4,108 PLN/h 5,052 PLN/h
v1.highmemory-16.32 | 16 VCPU, 32 GB RAM 3,951 PLN/h 4,860 PLN/h
v1.highmemory-16.64 | 16 VCPU, 64 GB RAM 4,325 PLN/h 5,319 PLN/h
v1.highmemory-16.96 | 16 VCPU, 96 GB RAM 7,389 PLN/h 9,088 PLN/h
Transfer danych wychodzących do Internetu [1 GB] 0,0200 PLN/1 GB 0,0246 PLN/1 GB
Transfer danych przychodzących z Internetu [1 GB] 0,0000 PLN/1 GB 0,0000 PLN/1 GB
ORDB typu High CPU Ceny bez podatku VAT Ceny z 23% podatkiem VAT
v1.highcpu-2.09 | 2 VCPU, 0,9 GB RAM 0,113 PLN/h 0,163 PLN/h
v1.highcpu-4.2 | 4 VCPU, 2 GB RAM 0,202 PLN/h 0,249 PLN/h
v1.highcpu-8.4 | 8 VCPU, 4 GB RAM 0,405 PLN/h 0,498 PLN/h
v1.highcpu-16.8 | 16 VCPU, 8 GB RAM 0,789 PLN/h 0,970 PLN/h
Transfer danych wychodzących do Internetu [1 GB] 0,0200 PLN/1 GB 0,0246 PLN/1 GB
Transfer danych przychodzących z Internetu [1 GB] 0,0000 PLN/1 GB 0,0000 PLN/1 GB
 • Obecnie możesz uruchomić bazę MySQL lub PostgreSQL.
 • Pamiętaj, że w przypadku włączenia bezpłatnej usługi Autoskalera, miesięczny koszt instancji OCI może ulec zmianie (zarówno podwyższyć się, jak i obniżyć) w zależności od stopnia wykorzystania instancji.
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy technicznej lub biznesowej na temat naszych usług, skontaktuj się z działem sprzedaży pod numerem telefonu + 48 22 10 10 555 lub napisz na adres e-mail: sales@oktawave.com.
 • Dla przedsiębiorców obowiązują cenny netto, a dla konsumentów z terytorium Polski obowiązują ceny z podatkiem VAT.
 • Ruch pomiędzy instancjami w ramach jednej sieci prywatnej nie jest zliczany do transferu.
 • Nazwa instancji zawiera cztery informacje, kolejną są to: wersja szablonu instancji, jej typ, liczba procesorów oraz ilość pamięci RAM.
 • Instancje typu highmemory są zoptymalizowane kosztowo pod względem systemów o dużym zapotrzebowaniu na pamięć, instancje typu highcpu - pod kątem systemów o dużym zapotrzebowaniu obliczeniowym.
 • Każdy procesor instancji taktowany jest zegarem o częstotliwości 2,5 GHz.