Blog chmury Oktawave

usługi

Migracja do chmury - jak nią skutecznie zarządzić?

Jak usprawnić przenoszenie danych z zasobów lokalnych do chmury? Co ma priorytet w procesie przenoszenia do chmury, a co można zmigrować w dalszej ko...

Oktawave wprowadza pionierską usługę kompleksowej migracji do chmury. Przejmuje niepotrzebne serwery, w rozliczeniu za rozwiązania chmurowe....