Czym jest program Freetier?

12 miesięcy

Program Freetier jest usługą chmury obliczeniowej Oktawave, w ramach której użytkownicy otrzymują za darmo pulę zasobów infrastrukturalnych na okres 12 miesięcy.

750 godzin

W ramach tej puli można korzystać z instancji v1.standard-1.05 (1 VCPU, 0,5 GB RAM) oraz v1.standard-1.09 (1 VCPU, 0,9 GB RAM) nawet przez 750 godzin w każdym miesiącu trwania programu.

Aplikacje

Maszyny te nie są ograniczone funkcjonalnie, tj. możliwa jest na nich instalacja dowolnego systemu operacyjnego oferowanego przez Oktawave, a także dowolnej aplikacji, która nie narusza naszego Regulaminu.

Dla kogo jest przeznaczony?

Program jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Oktawave, którzy posiadają konta firmowe. Czas trwania programu Freetier (12 miesięcy) liczymy od daty jego uruchomienia.

 • Pełne 12 miesięcy za darmo
 • Możliwość uruchomienia do 10 serwerów

Co dokładnie dostajesz w ramach programu?

W ramach programu Freetier użytkownicy Oktawave otrzymują bezpłatnie pulę zasobów o następujących parametrach:

OCI

do 10 instancji, do 750 godzin, do 2 GHz CPU
instancje typu v1.standard-1.05 lub v1.standard-1.09

Transfer i adresy IP

25 GB, 1 x IPv6

OCS

20 GB przestrzeni, 25 GB transferu

OVS

do 150 IOPS i 60 MB/s, Tier1, 5 GB do 750 godzin

W jaki sposób możesz wykorzystać darmowe zasoby?

W ramach programu Freetier korzystasz z puli zasobów, które ogranicza miesięczny czas uruchomienia instancji v1.standard-1.09, tj. 750 godzin. Oznacza to, że możesz uruchomić np. jedną instancję tego typu na cały miesiąc oraz dwie instancje typu v1.standard-1.05 na taki sam czas (2 x v1.standard-1.05 == v1.standard-1.09).

W każdym nowym cyklu liczba godzin w puli jest uzupełniana do 750. Jeśli chcesz uruchomić trzy instancje typu v1.standard-1.09, również możesz to zrobić, przy czym należy pamiętać, że przypisany czas uruchomienia dla całej puli (750 godzin) zostanie podzielony między trzy takie instancje, a więc ich maksymalny ciągły czas działania wyniesie 250 godzin w miesiącu.

Za co i w jakim momencie zaczynam płacić?

Program Freetier to darmowa pula zasobów, którą można wykorzystać jako taką i nie ponosić żadnych kosztów. Alternatywnie można potraktować ją jako darmową część większego projektu. Oznacza to, że zasoby uruchomione w ramach programu Freetier można rozszerzać o płatne usługi, tworząc w ten sposób architekturę zgodną z własnym zapotrzebowaniem.

Opłaty są naliczane w momencie uruchamiania przez użytkownika usług nieobjętych programem Freetier lub w momencie przekroczenia limitów puli zasobów.

Przykłady użycia

 • Uruchomienie jednej instancji typu v1.standard-1.09 obsługującej małą stronę WWW (OCS oraz transfer są również darmowe) w trybie ciągłym przez cały okres działania programu Freetier (12 miesięcy).
 • Uruchomienie trzech instancji typu v1.standard-1.09 równolegle - wtedy jednak pula 750 godzin wyczerpie się po 250 godzinach (3 * 250 h = 750 h) w miesiącu i odnowi do wartości 750 godzin w kolejnym, po wyczerpaniu limitu w takim scenariuszu instancje nie są wyłączane, ale zaczynają być billingowane zgodnie z cennikiem.
 • Uruchomienie dwóch instancji typu v1.standard-1.05 w programie Freetier jako wsparcie dla istniejącej infrastruktury (np. jako nody awaryjne), w trybie ciągłym przez cały okres działania programu Freetier (12 miesięcy).

Przykłady billingowania

 • Za wszystkie wykorzystywane usługi nieobjęte programem Freetier (np. za dodatkowe adresy IP dołączane do instancji Freetier).
 • Za usługi objęte Freetier po przekroczeniu limitów.
 • Za instancję Freetier, której typ został zmieniony na wyższy niż objęty programem (powyżej 1.09) - instancja przechodzi wtedy do komercyjnych i nie jest już możliwe jej przywrócenie do programu Freetier.
 • Za instancję Freetier, której dysk został zmodyfikowany (np. Tier został zmieniony lub zmienił się rozmiar dysku) - instancja przechodzi wtedy do komercyjnych i nie jest już możliwe jej przywrócenie do programu Freetier.

Jak uruchomić usługę?

Aby uruchomić na swoim koncie możliwość korzystania z opcji Freetier, należy:

 • zalogować się do nowej wersji naszego panelu administracyjnego (https://nap.oktawave.com),
 • mieć włączoną usługę automatycznego obciążania karty kredytowej (na wypadek, gdyby użytkownik przekroczył ograniczenia programu Freetier).

Aby dodać usługę automatycznego obciążania karty kredytowej, należy:

 • zalogować się do nowej wersji naszego panelu administracyjnego (https://nap.oktawave.com),
 • z menu bocznego wybrać opcję Billing | Doładowanie,
 • wybrać zakładkę Karta kredytowa i dodać aktywną kartę,
 • zaznaczyć opcję Płatności automatyczne.

Po poprawnym procesie autoryzacji karty opcja Freetier pojawi się w oknie uruchamiania nowego OCI.

Nie masz konta?

Zarejestruj się teraz!

Freetier FAQ

Jak są rozliczane zasoby po przekroczeniu limitów?

Jeśli jesteś klientem typu prepaid i masz dodatnie saldo konta, opłata za infrastrukturę przekraczającą limity programu Freetier zostanie pobrana z tych środków. Jeśli Twoje saldo konta nie pozwoli na opłacenie dodatkowych zasobów, Twoje usługi zostaną zatrzymane. Jeśli jesteś klientem typu postpaid, dodatkowe zużycie zostanie doliczone do Twojej faktury końcowej. Uruchomiliśmy także płatności typu postpaid z wykorzystaniem karty kredytowej.

Czy mogę łączyć usługi z programu Freetier z innymi usługami?

Tak, usługi Freetier mogą być łączone z innymi usługami Oktawave. Nie jest możliwe korzystanie z Autoskalera na instancjach tego typu.

Czy mogę zmienić subregion instancji Freetier?

Nie. Taka operacja jest niemożliwa.

Czy instancje Freetier można klonować i importować?

Nie, klonowanie i import zawsze tworzy instancję standardową.

Czy w ramach programu Freetier mogę korzystać także z IPv4?

Tak. Jest to jednak usługa płatna dodatkowo, ale przygotowaliśmy dla wszystkich specjalną cenę na pierwsze IPv4 i wynosi ona zaledwie 4,90 PLN netto/mc. Kolejne dodatkowe adresy IPv4 płatne są już zgodnie ze standardowym cennikiem.

Co się stanie po zakończeniu programu Freetier na moim koncie?

Żadna usługa nie zostanie wyłączona. Wszystkie przejdą jedynie w tryb płatny według standardowego cennika.

Czy wyłączone usługi zużywają godziny dostępne w ramach Freetier?

W istocie program Freetier działa z wykorzystaniem dwóch liczników godzinowych. Pierwszy dotyczy czasu działania instancji OCI (jest ona wyposażona tylko w CPU oraz RAM), a drugi dotyczy podłączanego do instancji dysku OVS (storage blokowy np. dla systemu operacyjnego czy też baz danych). Oba te liczniki są ustalone na 750 godzin w miesiącu. Wyłączone instancje OCI nie zużywają puli 750 godzin przyznanych dla instancji, ale dyski OVS, które zajmują miejsce, już swoją pulę uszczuplają. Dla przykładu: jeśli po 100 godzinach działania instancji z dyskiem wyłączymy instancję na 50 godzin, a później znów włączymy ją na kolejne 200 godzin, to stan licznika OCI będzie wynosił 450 godzin, a stan licznika OVS będzie wynosił 400 godzin. Od tego momentu będzie można korzystać dalej z OCI z dyskiem przez pozostałe 450 godzin, przy czym za ostatnie 50 godzin działania dysku zostanie już naliczona opłata zgodna z cennikiem.

Czy otrzymuję również dostęp do storage'u obiektowego?

Tak, w ramach programu Freetier każdy użytkownik otrzymuje 20 GB przestrzeni na dane obiektowe (zdjęcia, obrazy, archiwa) oraz 25 GB transferu (łącznie przychodzącego i wychodzącego) w usłudze OCS.