Porównanie usług Oktawave Amazon Rackspace Azure
WYDAJNOŚĆ
RAM <96 GB <244 GB <30 GB <448 GB
VCPU <16 CPU <36 CPU <8 CPU <32 CPU
Wielowarstwowy storage
(do 200 tys. IOPS dla każdej instancji)
INTEGRACJA I KONTROLA
Otwarte API
Panel kontrolny dostępny przez WWW
Panel kontrolny wykorzystujący role
Subadministratorzy/Administratorzy
GRUPOWANIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI
Logiczne kontenery
Pule
AUTOMATYZACJA
Autoskaler wertykalny
Planowanie zadań
WSPARCIE
Wsparcie 24/7/365
100% dostępności
Wsparcie dla aplikacji firm trzecich
USŁUGI
Serwer w chmurze
Storage w chmurze
Loadbalancing sprzętowy
Biblioteka obrazów systemów operacyjnych
Biblioteka aplikacji
Obrazy Windows/Linux
SIEĆ
Segmentacja VLAN
Prywatne sieci VLAN
Opcja nielimitowanego transferu
Plan transferu typu premium
CENY
Zniżka za dużą liczbę instancji

Dane zostały zebrane na podstawie dostępnych ofert poszczególnych dostawców. Stan na dzień 20 stycznia 2015 r.