Czym jest program Reseller?

Program Reseller jest przeznaczony dla tych firm, które chcą sprzedawać usługi chmury obliczeniowej Oktawave dla swoich klientów. Chcemy w ten sposób oddać naszym partnerom większą kontrolę nad ustalaniem cen i sposobów rozliczania się z klientami - poza naszym systemem billingowym.

Kto może na tym skorzystać?

Program reseller jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy chcą zbudować wartość dodaną do swoich usług podstawowych i rozszerzyć portfolio o usługi chmurowe. W naszej opinii skorzystają na nim firmy hositngowe, webmasterzy lub integratorzy, którzy chcą odsprzedawać usługi chmury.

Co zyskujesz?

Jako partner Reseller zyskasz przede wszystkim możliwość dosprzedawania do swoich klientów nowoczesnych i zaawansowanych usług prawdziwej chmury obliczeniowej. Dzięki udzielanym przez nas rabatom będziesz mógł zarabiać na różnicy pomiędzy naszymi cenami specjalnymi a indywidualnie budowanymi przez Ciebie cennikami końcowymi.

Co od nas dostaniesz?

Jako członek programu Reseller otrzymasz od nas dostęp do panelu partnera, gdzie będziesz mógł ustalać indywidualne cenniki oraz formy rozliczeń ze swoimi klientami. Dodatkowo partnerom Reseller zapewniamy bezpłatne wsparcie naszego zespołu administratorów oraz zespołu sprzedażowego.

Zapisz się!