Oktawave Cloud Storage

Oktawave Cloud Storage (OCS) to wysoko wydajny, niezawodny i bezpieczny sposób wymiany plików pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami w Internecie. Zaprojektowaliśmy go tak, aby ułatwić Ci tworzenie skalowalnych środowisk bez względu na wykorzystywane technologie.

Dzięki przyjaznemu interfejsowi webowemu możesz zawsze mieć dostęp do statystyk stworzonych wolumenów dyskowo-sieciowych i dokonywać na nich zmian. Udostępniamy również zaawansowane API klasy REST, pozwalające na integracje pomiędzy różnymi platformami.

OCS pozwala zapisywać pliki i obiekty o dowolnym rozmiarze.


Funkcjonalności Oktawave Cloud Storage

 • OCS jest systemem obiektowego przechowywania danych. Pozwala na operacje zapisu, odczytu i modyfikacji w sposób, który umożliwia przechowywanie standardowych danych (np. pliki), jak i ustrukturalizowanego obiektowego drzewa danych.
 • OCS pozwala zapisywać pliki i obiekty o dowolnym rozmiarze.
 • Każdy obiekt przechowywany jest w nadrzędnym kontenerze. Kontenery mogą zawierać podrzędne grupy (dzięki temu realizując koncepcję folderów). Dostęp do każdego obiektu możliwy jest za pomocą tzw. API-key generowanego z pary: użytkownik i hasło.
 • Obiekty zapisane w wybranej strefie dostępności nigdy nie są replikowane poza jej obszar.
 • Mechanizmy autoryzacji gwarantują bezpieczne przechowywanie obiektów. Sam decydujesz, czy kontenery będą pracować w trybie publicznym czy prywatnym.
 • Transmisja obiektów zawsze realizowana jest za pomocą szyfrowanego połączenia.
 • Interfejs zarządzania OCS bazuje na API klasy REST, zaprojektowanym tak aby umożliwić łatwą współpracę z różnorodnymi narzędziami internetowymi.

Najważniejsze zalety Oktawave Cloud Storage

Łatwość zarządzania

OCS umożliwia oprogramowanie procesu zarządzania danymi za pomocą niezawodnego API, dzięki czemu możesz korzystać z naszego rozwiązania w sposób zautomatyzowany, jak również za pomocą interfejsu webowego.

Kontenery

Oparcie architektury OCS o kontenery danych pozwala w elastyczny sposób określać uprawnienia do przechowywania zasobów. Kontenery przechowujące dane mogą działać w trybie publicznym – udostępniając dane bez kontroli; prywatnym – udostępniając dane wyłącznie autoryzowanym użytkownikom; lub w sposób pozwalający serwować dane użytkownikom przychodzącym tylko z określonych domen (referrer).

Bezpieczeństwo

Twoje dane zapisane w OCS są zawsze bezpieczne. Transmisja danych do i z naszej chmury zawsze realizowana jest za pomocą szyfrowanej transmisji SSL. Architektura autoryzacji gwarantuje, że domyślnie dostęp do danych posiada wyłącznie ich właściciel.

Wyjątkowa szybkość

Infrastrukturę OCS zbudowaliśmy w oparciu o unikatowe rozwiązania storage'owe charakteryzujące się kilkudziesięciokrotnie krótszym czasem dostępu i większą szybkością transferu danych niż tradycyjne dyski twarde.

Wszechstronne zarządzanie dostępem do danych

Do swojej dyspozycji masz kilka mechanizmów, które pozwalają ściśle kontrolować, kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych przechowywanych w chmurze.

 • Polityki zarządzania tożsamością i dostępem (Identity and Access Management) umożliwiające tworzenie w ramach jednego konta Oktawave profili wielu użytkowników o zróżnicowanych uprawnieniach do wprowadzania zmian.
 • Listy ACL (Access Control List) służące definiowaniu uprawnień do konkretnych obiektów.
 • Polityki, które pozwalają określać uprawnienia do wybranych obiektów w ramach danego kontenera.
 • Uwierzytelnianie ciągów wyszukiwania umożliwia udostępnianie obiektów przechowywanych w OCS poprzez adresy URL, których ważność wygasa po określonym czasie.

Niezawodność

Architektura systemu oparta jest o rozproszony i niezależny system węzłów przechowujących dane. Każda informacja zapisana jest jednocześnie na co najmniej kilku węzłach, a potwierdzenie operacji modyfikujących danych (put/copy/move) generowane jest dopiero w momencie potwierdzenia pozytywnego efektu replikacji z co najmniej dwóch węzłów danych.


Zastosowania Oktawave Cloud Storage

Zaplecze dla Microsoft SharePoint

Oprogramowanie SharePoint to jedno z najpopularniejszych na świecie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną przedsiębiorstw. System ułatwia pracownikom odnajdowanie, porządkowanie i udostępnianie informacji (także z innych systemów), wpływając w ten sposób na zwiększenie efektywności całego przedsiębiorstwa.

Przechowywanie w Oktawave Cloud Storage danych, na których operują użytkownicy SharePoint, z jednej strony eliminuje potrzebę kosztownych inwestycji we własną infrastrukturę serwerową, a z drugiej pozwala użytkownikom z danej firmy komunikować się efektywnie i bezpiecznie niezależnie od miejsca i czasu.

Portale internetowe

Czasy, gdy w Internecie dominował tekst i statyczne obrazy w niskiej rozdzielczości, już dawno minęły. Wraz ze wzrostem przepustowości łączy i rozwojem technologii przesyłu wideo internauci przyzwyczaili się do multimediów.

Oktawave Cloud Storage umożliwia przechowywanie ogromnych ilości danych oraz błyskawiczny do nich dostęp dla wszystkich użytkowników. Rozliczanie w modelu pay-as-you-go pozwala z kolei dostosowywać koszty do aktualnych potrzeb i np. oszczędzać w okresach sezonowego spadku ruchu.

Serwisy dystrybucji treści

Nowe modele biznesowe w Internecie zmieniają tradycyjne sposoby dystrybucji treści. Serwisy takie jak SoundCloud czy YouTube zrewolucjonizowały to, jak słuchamy muzyki czy oglądamy teledyski.

Dzięki Oktawave Cloud Storage możesz z łatwością uruchomić wysoko wydajną usługę dystrybucji treści i mieć pewność, że Twoi użytkownicy nie będę musieli czekać wieczność na pobranie filmu/utworu/audiobooka, który niespodziewanie, w ciągu paru godzin, stał się przebojem globalnej sieci.


Cennik

Oktawave Cloud Storage (OCS) - jest to logiczna jednostka funkcjonująca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowana poprzez ilość przestrzeni dyskowej (wyrażonej w GB, gigabajtach) udostępnionej w publicznej sieci internetowej. OCS jest logicznym odpowiednikiem sieciowego systemu plików.

Oktawave Cloud Storage (OCS) Ceny bez podatku VAT Ceny z 23% podatkiem VAT
Przestrzeń danych [1 GB] 0,0002 PLN/h 0,000246 PLN/h
Transfer danych przychodzących z Internetu [1 GB] 0,0150 PLN/1 GB 0,01845 PLN/1 GB
Transfer danych wychodzących do Internetu [1 GB] 0,0150 PLN/1 GB 0,01845 PLN/1 GB

Dla przedsiębiorców obowiązują cenny netto, a dla konsumentów z terytorium Polski obowiązują ceny z podatkiem VAT.