INFRASTRUKTURA

Disaster Recovery
Center w Chmurze

Uruchom i skonfiguruj automatyczne środowisko DRC zabezpieczające działanie Twojej podstawowej infrastruktury w przypadku poważnej awarii.

ZAPASOWE ŚRODOWISKO PRZETWARZANIA DANYCH

DISASTER RECOVERY CENTER

Automatyczne Disaster Recovery Center w chmurze jest znacznie tańsze niż podstawowe środowisko, w którym działa Twój system IT. Możesz je uruchomić samodzielnie korzystając z narzędzi Oktawave bądź skorzystać z pomocy naszych inżynierów, którzy sprawnie wdrożą je w Twojej organizacji.

ELEMENTY SKŁADOWE DISASTER RECOVERY CENTER

Nowoczesne i efektywne kosztowo rozwiązanie Disaster Recovery Center od Oktawave oparte jest o szereg mechanizmów, które są zgodne z Twoim systemem IT, dostawcą infrastruktury i rodzajem architektury.

Regiony obliczeniowe Oktawave

Zlokalizowane w Warszawie i Krakowie, doskonałe jako podstawa DRC dla środowisk uruchomionych poza Polską, wymagających niskich opóźnień czy polskiej jurysdykcji.

Narzędzia automatyzacyjne

Uruchomienie zapasowego ośrodka przetwarzania może być zautomatyzowane za pomocą w pełni zgodnego z Oktawave oprogramowania Terraform.

okta O

Automatyczne podejmowanie decyzji

Oktawave DNS w połączeniu z Oktawave Watch potrafią automatycznie i samodzielnie podjąć decyzję o uruchomieniu DRC i przekierować do niego ruch od Twoich klientów.

Wsparcie inżynierów chmury

Nasi inżynierowie pomogą w analizie ryzyka i zaprojektowaniu atrakcyjnego kosztowo i w pełni sprawnego rozwiązania DRC, opartego o dowolną globalną lub lokalną platformę chmurową.

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA DISASTER RECOVERY CENTER

 • check

  Rozproszenie geograficzne trzech certyfikowanych centrów danych Tier 3 w Polsce

 • check

  Gwarancja działania Twojego biznesu w przypadku awarii podstawowego ośrodka przetwarzania

 • check

  Niskie koszty utrzymania środowiska DRC dzięki automatyzacji

 • check

  Minimalny czas przełączenia, dzięki automatycznemu systemowi decyzyjnemu

 • check

  Możliwość regularnego testowania zapasowej kopii danych

 • check

  Dostęp do specjalistycznej wiedzy inżynierów wspierających działanie największych
  e-commerece'ów w Polsce

MODELE WDROŻENIA DISASTER RECOVERY CENTER

Backup & Restore

Stwórz w chmurze kopię zapasową Twoich danych i aplikacji z dowolnego miejsca na świecie. Rozwiązanie to gwarantuje najniższe możliwe koszty.

Active – Standby

Uruchom w pełni funkcjonalne zapasowe, zminimalizowane środowisko w chmurze. Dzięki temu zyskasz atrakcyjne RTO i RPO przy zachowaniu niskiej ceny.

Active – Active

Wybierz rozwiązanie, które gwarantuje całkowicie bezprzerwowe działanie, niezależnie awarii. Idealnie w przypadku systemów o kluczowym znaczeniu.

ROZPROSZENIE GEOGRAFICZNE

BEZPIECZNE CENTRA DANYCH

Dzięki rozproszeniu geograficznemu naszych centrów danych możemy zagwarantować bezpieczeństwo kopii zapasowej Twoich systemów IT. Nasza infrastruktura zlokalizowana jest w trzech certyfikowanych centrach danych Tier 3 w Polsce.

 • check

  PL-WAW Warszawa 1

 • check

  PL-WAW Warszawa 2

 • check

  PL-KRK Kraków-Skawina

"Jedyna polska platforma świadcząca usługi cloud computing z certyfikatami ISO/IEC 27001:2013 oraz CSA STAR, które potwierdzają bezkompromisowe podejście firmy do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych"

Mirosław Bartnik

Chief Technical Officer , Enginiety

20 min
video hover arrow
Polecany webinar

Ile kosztuje Disaster Recovery Center w chmurze?

08.04.2021

Awarie w środowisku chmurowym zdarzają się niezwykle rzadko, jednak zawsze trzeba być przygotowanym na czarny scenariusz. Dlaczego sam backup nie wystarczy, a Disaster Recovery Center staje się niezbędną częścią biznesu? Przekonaj się, że najskuteczniejsze obecnie narzędzie do ochrony danych nie musi być tak kosztowne, jak Ci się wydaje.

Warto wiedzieć

Zdobądź solidne podstawy i sięgnij po wiedzę w pigułce na temat disaster recovery. Po więcej informacji zapraszamy do autorskich przewodników, na blog lub bezpośredniej rozmowy z nami.

Co to jest Disaster Recovery?
Disaster Recovery (DR) to kompleksowa strategia, narzędzia oraz zestaw procedur mających na celu przywrócenie działalności systemów informatycznych po wystąpieniu katastrofy, takiej jak awaria sprzętu, atak cybernetyczny czy klęska żywiołowa. Disaster Recovery to plan na ochronę danych i systemów IT przed ich utratą lub uszkodzeniem. Jest to również kluczowy element do utrzymania ciągłości działania biznesu. W przypadku wystąpienia zakłóceń, DRC gwarantuje minimalny czas przestoju, zapewniając szybkie odtworzenie krytycznych systemów i przywrócenie dostępu do danych. Dzięki Disaster Recovery możliwe jest niemal natychmiastowe wznowienie operacyjności firmy, nawet w wyniku niespodziewanych awarii.
Dlaczego potrzebujesz Disaster Recovery Center?
Potrzeba utworzenia Disaster Recovery Center wynika z konieczności posiadania określonego miejsca lub infrastruktury, do którego można replikować kluczowe systemy i dane organizacji. Posiadanie zapasowego centrum danych staje się szczególnie istotne dla przedsiębiorstw, które zależą od ciągłej dostępności i niezawodności systemów informatycznych. Disaster Recovery Center gwarantuje nieprzerwane działanie biznesu w przypadku awarii podstawowego ośrodka przetwarzania, minimalizując straty finansowe i wizerunkowe firmy.
Jak uruchomić Disaster Recovery Center?
Uruchomienie Disaster Recovery Center wymaga kilku kluczowych kroków. Po pierwsze, należy przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i przewidzieć możliwe skutki awarii. Następnie należy opracować Disaster Recovery Plan, który będzie określał procedury, priorytety i odpowiedzialności w przypadku wystąpienia katastrofy. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej infrastruktury zapasowej, która umożliwi sprawne przywrócenie danych i odtworzenie systemów IT. Jeśli organizacja korzysta już z rozwiązań cloud computing, DRC można utworzyć w innej chmurze (multicloud) lub w innym regionie bądź strefie dostępności dostawcy usług. Ważne, aby był to niezależny sprzętowo, a często również lokalizacyjnie ośrodek. Ostatnim etapem jest replikacja danych i regularne testowanie środowiska Disaster Recovery, aby upewnić się co do możliwości odtworzenia systemów IT i danych w zakładanym czasie.
Disaster Recovery as a Service (DRaaS)?
Disaster Recovery as a Service (DRaaS) to usługa, która umożliwia organizacjom korzystanie z infrastruktury i procedur Disaster Recovery bez potrzeby inwestowania we własne zapasowe centrum danych. DRaaS opiera się na modelu subskrypcji, gdzie dostawca usług zapewnia gotową infrastrukturę i narzędzia do odtworzenia środowiska IT po zaistnieniu sytuacji krytycznej. Dzięki Disaster Recovery as a Service organizacje mogą korzystać z profesjonalnych usług i wsparcia inżynierów, bez konieczności utrzymywania dedykowanego zespołu i zarządzania własnym zapasowym ośrodkiem przetwarzania. Takie rozwiązanie bezpośrednio wpływa na optymalizację kosztów firmy. Dzięki DRaaS organizacja może elastycznie skalować swoje potrzeby przywracania, płacąc za usługę na zasadzie abonamentu lub według zużycia zasobów.
Co oznacza RTO i RPO?
RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective) są dwiema ważnymi metrykami używanymi w Disaster Recovery. RTO określa maksymalny czas, w jakim systemy informatyczne muszą zostać przywrócone po wystąpieniu katastrofy, aby zminimalizować przestój biznesowy. RPO natomiast odnosi się do maksymalnej akceptowalnej utraty danych, czyli odległości w czasie między ostatnim backupem a momentem awarii. Krótsze RTO i RPO oznaczają większą odporność na awarie, minimalizację strat i szybsze przywracanie pełnej funkcjonalności systemów. Odpowiednie ustalenie RTO i RPO jest kluczowe dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa Disaster Recovery i ograniczenia ryzyka utraty kluczowych zasobów firmy.