Usługi wsparcia

Skanowanie Podatności

Nawet najlepiej zarządzane środowiska IT mogą posiadać słabsze punkty. Weźmiemy pod lupę Twoje, aby wskazać obszary, które warto poprawić lub zaktualizować. Sprawnie zidentyfikujemy potencjalne podatności, aby Twoje środowisko było bezpieczne na każdym polu.

PROSTY I SPRAWNY PRZEGLĄD ŚRODOWISKA

SKAN PODATNOŚCI INFRASTRUKTURY
- DIAGNOZA BEZPIECZEŃSTWA

Inżynierowie Oktawave przeanalizują Twoje środowisko pod kątem podatności i luk bezpieczeństwa. Ma to na celu identyfikację słabych i wrażliwych punktów infrastruktury chmurowej, które mogą zostać wykorzystane np. do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych.

W efekcie otrzymujesz przejrzysty obraz stanu swojej infrastruktury zarówno w warstwie systemu, jak aplikacji webowych.

Zakres usługi

1

IDENTYFIKACJA PODATNOŚCI

Zespół inżynierów Oktawave skanuje systemy i aplikacje pod kątem znanych podatności. Celem jest identyfikacja słabych punktów w infrastrukturze chmurowej, które mogą stanowić w przyszłości wektor ataku.

img
2

REGULARNE SKANOWANIE

Zapewnimy cykliczny proces skanowania, który planowany jest zgodnie z indywidualnymi wymaganiami organizacji. Ma to na celu stałą ocenę stanu bezpieczeństwa i szybkie wykrywanie nowych potencjalnych zagrożeń.

img
3

SKANOWANIE WIELOWARSTWOWE

Skanowanie obejmuje zarówno warstwę aplikacji webowych, jak i warstwę systemową, umożliwiając kompleksową ocenę bezpieczeństwa.

img
4

RAPORTOWANIE I ANALIZA

Każdy zakończony skan zawiera raport z informacjami o wykrytych słabościach, poziomie ich ryzyka oraz zaleceniach dotyczących łagodzenia wykrytych podatności.

img
5

WSPARCIE W ŁAGODZENIU PODATNOŚCI

Poza samą identyfikacją podatności, nasz zespół inżynierów wspiera również w procesie planowania i wdrożenia odpowiednich środków łagodzących w celu poprawy zabezpieczeń systemowych.

img
6

KONFIGURACJA I DOSTOSOWANIE

Proces skanowania jest dostosowywany do specyficznych potrzeb i indywidualnych cech środowiska. Dotyczy to m.in. wyboru celów skanowania, zakresu i głębokości testów.

img
7

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI IT

Nasi inżynierowie pozostają w stałym kontakcie z Twoim działem IT. Bliska współpraca zapewnia przejrzystość działań oraz gwarancję zgodności z politykami i wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.

img
8

SZKOLENIA I ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

Zapewniamy także organizację dedykowanych szkoleń dla zespołów IT w celu zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa i najlepszych praktyk.

img

CO ZYSKUJESZ?

Raport ze skanu podatności zawiera szczegółowe i kompleksowe informacje na temat wykrytych słabości oraz praktyczne wskazówki dotyczące dalszych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa środowiska.
W dokładnej analizie znajdziesz:

SZCZEGÓŁOWA LISTA WYKRYTYCH PODATNOŚCI

Pełna lista wykrytych podatności z podziałem na poszczególne pakiety, w tym opis natury podatności, ich wpływ na system i potencjalne ryzyko.

POZIOM RYZYKA DLA KAŻDEJ PODATNOŚCI

Ocena ryzyka dla każdej wykrytej podatności, oparta na standardowych metrykach, takich jak CVSS (Common Vulnerability Scoring System).

okta O

REKOMENDACJE DŁUGOTERMINOWE

Propozycje długofalowych strategii poprawy bezpieczeństwa, takie jak regularne aktualizacje, wdrażanie dodatkowych środków bezpieczeństwa lub szkolenia dla personelu.

PODSUMOWANIE I KOLEJNE KROKI

Ogólne podsumowanie stanu bezpieczeństwa systemu oraz wskazanie następnych kroków, które powinny być podjęte w celu utrzymania pełnej ochrony infrastruktury.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Zespół certyfikowanych inżynierów Oktawave - Cloud Operations Team posiada szerokie doświadczenie w utrzymywaniu różnorodnych, wieloplatformowych środowisk chmurowych.

  • check-icon

    Wykorzystując wiedzę i najlepsze praktyki przeanalizujemy Twoją infrastrukturę pod kątem bezpieczeństwa, wskażemy pola do poprawy i kierunek dalszych działań.

  • check-icon

    Współpracujemy na zasadach partnerskich, co przekłada się na proaktywne wdrażanie i rekomendowanie nowych usprawnień w celu optymalizacji infrastruktury.

  • check-icon

    Zapewniamy wsparcie zespołu w trybie 24/7, gwarantując szybką reakcję na incydenty oraz błyskawiczną pomoc w przypadku błędów środowiska czy awarii.

Certyfikaty

company
company
company
company
company
company

Korzyści

BEZPIECZEŃSTWO

Skan podatności jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa w środowiskach chmurowych, pomagając w identyfikacji i zarządzaniu podatnościami. Jest to niezbędne dla ochrony przed naruszeniami danych i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa cybernetycznego.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Model subskrypcji nie tylko wpływa na atrakcyjność kosztową usługi, ale zapewnia cykliczny proces skanowania, co jest szczególnie ważne z perspektywy stale rosnącej skali oraz poziomu zaawansowania ataków wirtualnych.

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

Usługa zapewnia regularne skany, zgodne z wymogami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi organizacji, które coraz częściej zauważają potrzebę wdrożenia narzędzi weryfikujących poziom bezpieczeństwa.

Pobierz cennik skanu podatności

faq

Czym jest skanowanie podatności infrastruktury?   

Skanowanie podatności infrastruktury to proces automatycznego przeszukiwania systemów. Działanie ma na celu identyfikację potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez atakujących do nieautoryzowanego dostępu, ataków złośliwego oprogramowania lub innego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa.

Dlaczego warto regularnie skanować infrastrukturę?   

Regularne skanowanie pod kątem bezpieczeństwa pozwala na identyfikację i neutralizację potencjalnych podatności. Skanowanie podnosi poziom bezpieczeństwa infrastruktury, zabezpiecza ją przed incydentami i minimalizuje ryzyko utraty danych. Utrzymanie cykliczności w procesie skanowania podatności zwiększa ogólną odporność na ataki cybernetyczne i inne zagrożenia z przestrzeni wirtualnej.

Czym różni się skanowanie podatności od innych metod zabezpieczania infrastruktury?   

W odróżnieniu od innych, mniej precyzyjnych metod zabezpieczenia infrastruktury (np. firewall, programy antywirusowe) skanowanie podatności koncentruje się na wskazaniu słabości środowiska. Przewagą skanów podatności jest wysoka zdolność do identyfikacji specyficznych luk w zabezpieczeniach, umożliwiając proaktywne eliminowanie potencjalnych zagrożeń przed atakiem.

Jak często powinno się przeprowadzać skanowanie podatności?   

Częstotliwość skanowania zależy od indywidualnych potrzeb organizacji i specyfiki danego sektora działalności. Zalecane jest regularne skanowanie podatności infrastruktury, np. powtarzając działanie co kwartał lub każdorazowo po wdrożeniu znaczącej zmiany w środowisku.

Czy skanowanie podatności wpływa na wydajność infrastruktury?   

Skanowanie podatności może nieznacznie wpłynąć na wydajność infrastruktury w zależności od kilku czynników, takich jak rozmiar sieci czy objętość skanowanych zasobów. Sam proces nie generuje jednak obciążenia, które mogłoby w jakikolwiek sposób ingerować w normalne funkcjonowanie systemów.

Co należy zrobić, gdy skanowanie podatności wskazało luki w zabezpieczeniach?   

Po zidentyfikowaniu podatności konieczne jest opracowanie strategii i wdrożenie działań naprawczych. Plan działania w sytuacji wykrycia luk podatności obejmuje proces usuwania lub zabezpieczania słabości w środowisku, szczegółowy monitoring infrastruktury oraz implementację środków prewencyjnych.

Posiadam usługę wsparcia Cloud Operations Team. Czy skanowanie podatności różni się od wsparcia w ramach monitoringu bezpieczeństwa zasobów?   

Usługa skanowania podatności to dedykowany produkt, spersonalizowany pod kątem wykrywania słabości systemu. Celem jest wzmocnienie mechanizmów zabezpieczających i implementacja rozwiązań naprawczych. Skanowanie infrastruktury zakończone jest szczegółowym raportem, który pozwala szerzej spojrzeć na posiadane komponenty środowiska. Umożliwia wyodrębnienie słabszych obszarów, które w przyszłości mogą stać się źródłem potencjalnych ataków. Warto potraktować usługę jako punkt wyjścia do rozmów o dalszych pracach rozwojowych czy konserwacyjnych w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa zasobów.

Monitoring bezpieczeństwa w ramach wsparcia Cloud Operations Team realizowany jest na potrzeby administracyjne środowiska. Wykorzystywany jest przez inżynierów do codziennej pracy związanej z utrzymaniem i zarządzaniem środowiska.

Czy muszę decydować się od razu na abonament w ramach usługi skanowania podatności?   

Możesz przeprowadzić jednorazowe skanowanie środowiska, choć dla utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa kluczowa jest regularność tego procesu. Pojedynczy skan bezpieczeństwa prezentuje tylko ułamek wiedzy, który dotyczy kondycji zasobów w danym momencie. Zalecamy wdrożenie strategii regularnych skanów podatności, aby obserwować skuteczność systemów zabezpieczeń w perspektywie czasu. Pozwoli to na szczegółowy wgląd w obszary wymagające poprawy i skuteczną optymalizację mechanizmów obronnych.