POWERED BY OPENSTACK®

Skalowalny object storage

Utwórz wydajny, niezawodny i bezpieczny magazyn na dane w chmurze - bez względu na to, jaka technologia napędza Twój biznes.

Oktawave Cloud Storage

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

OCS to usługa dostarczająca obiektowy sposób przechowywania danych. Możesz jej użyć jako magazynu danych dla Twoich aplikacji, ułatwiając budowę systemów wysokiej dostępności czy serwisów streamingowych. Storage obiektowy może też być miejscem przechowywania kopii zapasowych. Jest w pełni zgodny z OpenStack SWIFT. Posiada przyjazny interfejs HTTP/API.

udostępnianie

BEZPIECZNE DANE

Dane przechowywane w OCS zapisywane są w wielu kopiach równolegle. Dzięki rozbudowanym mechanizmom kontroli dostępu do obiektów, możesz w pełni kontrolować kto/co, kiedy i na jakich prawach może odczytać i zapisać dane. Masz też możliwość włączenia wersjonowania danych.

Cena

NISKI TCO PRZECHOWYWANIA DANYCH

Płacisz wyłącznie za zajęte miejsce oraz transfer danych. Nie musisz się także zastanawiać nad wielkością dysków. OCS to po prostu nieograniczona przestrzeń na Twoje dane.

WSPÓŁDZIELENIE DANYCH I KOPIE ZAPASOWE

Z usługi OCS możesz korzystać także, jak ze współdzielonej przestrzeni na dane Twojej firmy. Aby to zrobić, zainstaluj na swoim komputerze zewnętrzne oprogramowanie (np. CyberDuck), załóż przez Panel Administratora konta użytkowników i nadaj im uprawnienia.

check-icon

Niezależność

Jeśli potrzebujesz przestrzeni na pliki statyczne dostępne przez internet, nie musisz konfigurować Instancji na naszej platformie. Nasza usługa OCS zrobi wszystko za Ciebie.

check-icon

zarządzanie

W każdym momencie pracy z OCS możesz dodać lub usunąć dowolną liczbę kont. Masz też możliwość ustawienia ich roli (odczyt / odczyt i zapis) lub zmiany poziomu uprawnień.

check-icon

współdzielenie

Otrzymasz jedną przestrzeń danych dla wszystkich Twoich aplikacji. Usługa OCS umożliwia współdzielenie danych pomiędzy wieloma serwerami.

GOTOWE BIBLIOTEKI

ZINTEGRUJ OCS Z TWOIM PROJEKTEM

Przygotowane przez nas biblioteki znajdziesz na GitHub. Dajemy Ci możliwość instalacji przez Composera oraz instalacji samodzielnej (standalone). Dodatkowo w zasobach OpenStack (sekcja Toolkits targetting Specific OpenStack Projects) znajdziesz dodatkowe przydatne biblioteki.

GitHub OpenStack

ZASOBY

SEPARACJA TREŚCI STATYCZNYCH

Dane przechowywane w OCS zapisywane są w wielu kopiach równolegle. Dzięki rozbudowanym mechanizmom kontroli dostępu do obiektów, możesz w pełni kontrolować kto/co, kiedy i na jakich prawach może odczytać i zapisać dane. Masz też możliwość włączenia wersjonowania danych.

  • check

    szybkość

  • check

    niezawodność

  • check

    bezpieczeństwo

METODY AUTORYZACJI

Kontroluj kto i na jakich warunkach otrzyma dostęp do danych, które trzymasz w chmurze. OCS daje Ci szereg możliwości.

Polityka zarządzania tożsamością i dostępem (Identity and Access Management). Umożliwia tworzenie w ramach jednego konta Oktawave profili wielu użytkowników o zróżnicowanych uprawnieniach do wprowadzania zmian.

Uwierzytelnianie ciągów wyszukiwania umożliwia udostępnianie obiektów przechowywanych w OCS poprzez adresy URL, których ważność wygasa po określonym czasie.

Listy ACL (Access Control List). Służące do definiowania uprawnień do konkretnych kontenerów.