Bezpieczeństwo i certyfikacja

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W OKTAWAVE

Twoje zaufanie to dla nas priorytet. Działania opieramy na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, oferując bezkompromisowe rozwiązania bezpieczeństwa. Nasze certyfikowane środki są transparentne i dostosowane do zmieniających się zagrożeń. Zobacz, jak dbamy o bezpieczeństwo danych Twojej firmy.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

W temacie bezpieczeństwa nie uznajemy kompromisów. Politykę zabezpieczania danych realizujemy na kilku poziomach:

 • check-icon

  ARCHITEKTURY
  wielopoziomowej i odpowiednio zaprojektowanej

 • check-icon

  CENTRUM DANYCH
  właściwie zabezpieczonego i spełniającego najwyższe parametry bezpieczeństwa dla obiektu cywilnego

 • check-icon

  PRZETWARZANIA DANYCH
  w trzech lokalizacjach na terenie Polski, w zgodności z lokalnymi przepisami prawa:
  - PL-WAW WARSZAWA 1;
  - PL-WAW WARSZAWA 2;
  - PL-KRK KRAKÓW;

 • check-icon

  CERTYFIKACJI
  spełniającej restrykcyjne standardy branżowe i wewnętrzne regulacje organizacji.

CERTYFIKATY

Bezpieczeństwo naszych usług potwierdzają certyfikaty zgodne z międzynarodowymi normami.

ISO 27001

certificate   arrow

ISO 27017

certificate   arrow

ISO 27018

certificate   arrow

ISO/IEC 22301

certificate   arrow

CSA STAR

certificate   arrow

PCI DSS

certificate   arrow

ISO 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Certyfikat informuje, że w organizacji są stosowane najlepsze praktyki uznane w branży, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych m.in. poprzez zminimalizowanie ryzyka utraty lub przejęcia danych czy możliwość szybkiej identyfikacji błędów.


pobierz

ISO 27017

Najlepsze praktyki i zabezpieczenia w chmurze

ISO 27017 jest zbiorem najlepszych praktyk i zabezpieczeń skoncentrowanych na specyfice usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej. Poświadcza, że Oktawave zarządza ryzykiem w sposób ciągły, spełniając standardy bezpieczeństwa konkretnych sektorów rynku (m.in. finanse, służba zdrowia, sektor publiczny, energetyka itp.).


pobierz

ISO 27018

Ochrona danych osobowych w chmurze

Wytyczne normy definiują zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które należy wdrożyć dla zapewnienia ochrony danych identyfikujących osobę. Certyfikat zobowiązuje Oktawave m.in. do przetwarzania danych tylko zgodnie z wolą klientów, dokumentowania procesów czy regularnego sprawdzania skuteczności wdrożonych środków bezpieczeństwa.


pobierz

ISO/IEC 22301

Gwarancja ciągłości usług

Certyfikat gwarantuje, że Oktawave przykłada najwyższą wagę do dostarczania usług w sposób ciągły i bez zakłóceń. Zapewnia o posiadanych planach i procesach utrzymania ciągłości operacyjnej w przypadku zakłóceń lub incydentów, minimalizując ryzyko przerw w świadczeniu usług chmurowych.


pobierz

CSA STAR

Ochrona danych w chmurze

CSA STAR potwierdza funkcjonowanie skutecznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych w chmurze obliczeniowej. Świadczy również o unikatowych kompetencjach w obszarze zarządzania ryzykiem oraz stosowaniu zaawansowanych środków ochrony danych.


pobierz

PCI DSS

Ochrona danych kart płatniczych

Spełnienie wymogów standardu PCI DSS oznacza, że dane przetwarzane przez Oktawave we wszystkich punktach akceptacji takie jak: dane karty oraz numery CCV, są szyfrowane, przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich procedur i standardów bezpieczeństwa.


pobierz
KNF

Zgodność z komunikatami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jest kluczowym wymogiem dla organizacji
z sektora finansowego, takich jak banki czy instytucje ubezpieczeniowe. Posiadanie tej certyfikacji potwierdza, że infrastruktura chmurowa jest projektowana i utrzymywana zgodnie z rygorystycznymi normami branżowymi.

CO TO OZNACZA DLA TWOJEJ FIRMY?
check Gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.
check Dostosowanie do regulacji finansowych i pewność, że operacje są zgodne z przepisami KNF.
check Utrzymanie ciągłości operacyjnej i minimalizacja wpływu zakłóceń na operacje klientów.
check Stosowanie zaawansowanych technologii i środków bezpieczeństwa.

Co zyskujesz z Oktawave?

KORZYŚCI

 • check

  Ochrona danych osobowych, czyli gwarancja bezpiecznego przechowywania danych.

 • check

  Zgodność z regulacjami, spełnienie norm i przepisów branżowych.

 • check

  Skuteczne zabezpieczenia dostępu do serwerowni i danych przetwarzanych w chmurze.

 • check

  Zapewnienie stabilności i ciągłości świadczonych usług.

 • check

  Skuteczne procedury minimalizacji ryzyka utraty danych.

 • check

  Zaawansowane systemy monitorowania i raportowania.

 • check

  Skuteczna identyfikacja i reakcja na zagrożenia oraz szybka reakcja na incydenty.

 • check

  Wsparcie techniczne i szkolenia.

 • check

  Potwierdzenie najwyższych standardów bezpieczeństwa, budowanie zaufania klientów.

BEZPIECZEŃSTWO CHMURY OKTAWAVE

Wdrażamy szereg mechanizmów, procedur i algorytmów w zakresie ochrony danych, tak aby Twoje środowisko utrzymało najwyższy poziom bezpieczeństwa, zarówno w warstwie fizycznej, jak i logicznej.

Dowiedz się więcej o aspektach związanych z bezpieczeństwem danych w chmurze Oktawave >>

Masz pytanie? Potrzebujesz wsparcia? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się
z naszym doradcą

Darmowa  konsultacja