Komunikacja z akcjonariuszami

Oktawave S.A. wydzieliła niniejszą podstronę w celu komunikacji z akcjonariuszami i zamieszczania wszystkich ogłoszeń wymaganych przez prawo, w związku z nałożeniem m.in. na spółki akcyjne obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem strony internetowej oraz zdawania sobie sprawy z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami oraz pozostałymi członkami rynku kapitałowego.

Dokumenty