ISO/IEC 22301

Certyfikat ISO/IEC 22301 to kolejny element poświadczający, że Oktawave jest godnym zaufania partnerem, zapewniającym najwyższy poziom dostępności świadczonych usług.

CO TO OZNACZA DLA KLIENTÓW?

Dzięki poświadczeniu zgodności naszego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ze standardem ISO 22301 nasi klienci otrzymują zapewnienie, że Oktawave przykłada najwyższą wagę do dostarczania usług w sposób ciągły i bez zakłóceń poprzez:

  • ustanowienie i realizację długoterminowej strategii utrzymania ciągłości biznesu w obszarach technologicznym, finansowym i prawnym,
  • nadzór i zarządzanie obszarem ciągłości działania w sposób usystematyzowany, zdefiniowany i udokumentowany,
  • wdrożenie odpowiednich systemów i zabezpieczeń w celu zapewnienia nieprzerwanego działania krytycznych zasobów i procesów,
  • systematyczne testowanie wdrożonych rozwiązań oraz planów awaryjnych uwzględniając różnorodne scenariusze incydentów,
  • przeprowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych mających na celu niezależną i obiektywną ocenę skuteczności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania,
  • ciągłe doskonalenie poprzez analizę wyników testów i audytów oraz wdrożenie działań naprawczych i korygujących.
certyfikat iso