Projekt "Horizon"

Oktawave Sp z o.o. realizuje projekt "Horizon – komponentowy system strumieniowego przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w efekcie których powstanie system pozwalający na przetwarzanie dużych ilości danych strumieniowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, polegający na (i) odbiorze danych realizowanym przez komponent kolektora: przyjmowanie dużej liczby strumieni danych pochodzących z różnych źródeł i przygotowanie danych do dalszego przetworzenia, (ii) przetwarzaniu danych realizowanym przez komponent procesora: uruchomienie algorytmów niezbędnych do odpowiedniego przetworzenia danych pozyskanych z kolektora w trybie ciągłym (iii) udostępnianiu przetworzonych danych realizowanym przez komponent emitera: udostępnienie przetworzonych przez procesory danych. Opracowany system pozwoli na wdrożenie w działalności operacyjnej Wnioskodawcy nowej usługi przetwarzania Big Data, dzięki czemu nastąpi wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy.

Całkowita wartość projektu: 5 100 560,00 PLN
Dofinansowane ze środków UE: 2 391 508,05 PLN