Czym jest certyfikacja CSA STAR?

  • To norma regulująca wyłącznie bezpieczeństwo danych w chmurze, która przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów i wiarygodności organizacji.
  • To rozszerzenie i udoskonalenie normy ISO/IEC 27001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji i warunkującej przystąpienie do procesu certyfikacji CSA STAR.
  • To wyróżnienie dowodzące, jak wielką troskę przykłada firma do potrzeb klientów i ochrony ich danych.

Co oznacza wdrożenie certyfikatu CSA STAR?

Systematyzuje wiedzę na temat ryzyka oraz jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co umożliwia jeszcze lepszą ochronę kluczowych informacji.

Potwierdza funkcjonowanie skutecznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych w chmurze obliczeniowej.

Świadczy o unikatowych kompetencjach w obszarze zarządzania ryzykiem oraz stosowaniu zaawansowanych środków ochrony danych.

Jakie przewagi oznacza CSA STAR?

Sprzedaż i marketing

Przewaga nad konkurentami sprzyjająca rozwojowi organizacji. Większa pewność klientów związana z bezpieczeństem danych w chmurze obliczeniowej.

Zarządzanie

Wzrost zaufania klientów i wiarygodności firmy. Zwiększenie wydajności operacyjnej. Stałe usprawnianie procesów.

Działania

Udoskonalone zarządzenie ryzykiem. Określenie słabych stron wymagających uwagi. Ochrona kluczowych procesów biznesowych przed skutkami niedopatrzeń.

IT i prawo

Wzrost bezpieczeństwa usług w chmurze. Mniejsze ryzyko zagrożenia oszustwem. Zapewnienie zgodności działań z przepisami prawnymi.

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszej infrastruktury? Skontaktuj się z nami

801 007 275 lub +48 22 10 10 555

Dowiedz się więcej na temat polityki bezpieczeństwa w Oktawave