Wydajność

Nasz storage bazujący na Tier 2 (i wyżej) to unikatowe rozwiązanie z możliwością zwiększania przestrzeni dyskowej oraz realokacji klasy wolumenu bez przerywania procesów biznesowych, wbudowanym mechanizmem snapshotów oraz kopii zapasowych.

Działa z wykorzystaniem rozproszonych nodów storage'owych, zapewniając niespotykaną dotąd wydajność dla aplikacji przetwarzających informacje, takich jak bazy danych.


Wydajność przetwarzania danych

wykres_1

W środowisku laboratoryjnym udało się nam osiągnąć wydajność na poziomie miliona IOPS dla pojedynczej instancji OCI wyposażonej w 32 GB RAM oraz 16 VCPU w trakcie testu random read, oraz 3 GB/s ciągłej transferu dla odczytu oraz zapisu.

Aby wykonać miarodajne testy, wykorzystane zostało oprogramowania FIO uruchomione z następującymi parametrami:

fio  --filename=/dev/sda --direct=1 --rw=randread --bs=4k --size=50G --numjobs=64 --iodepth=32 --runtime=120 --group_reporting --name=file1 --ioengine=libaio --thread --gtod_reduce=1 --use_os_rand=1

Oznacza to w pełni losowy test odczytu z wykorzystaniem bloków o wielkości 4 kB wykonywany przez 64 równoległe procesy w trybie pomijającym lokalny cache systemu operacyjnego.

Podobne rezultaty można osiągnąć w trakcie testu instancji OCI wyposażonej w system Windows Server przy wykorzystaniu oprogramowania IOMeter.

Powyższy wykres pokazuje porównanie pomiędzy storage'em ograniczonym w zakresie operacji IO do 120 000 IOPS, klasyczną macierzą RAID oraz rozwiązaniami innych dostawców. Storage Tier 2 (i wyżej) jest dostępny dla każdego klienta, który chce wykorzystać prawdziwy potencjał chmury Oktawave przy zachowaniu standardowych planów taryfowych.


Wymagania Microsoft Exchange i przetwarzanie danych

wykres_2

Żeby zwizualizować wyjątkową wydajność naszego storage'u bazującego na Tier 2 (i wyżej), porównaliśmy także zapotrzebowanie aplikacji MS Exchange dla poszczególnej skrzynki pocztowej z wynikami poprzedniego testu. Oto rezultaty.

Jak widać, pojedynczy wolumen ograniczony w zakresie operacji IO do 120 000 IOPS jest w stanie przechowywać 135 000 kont typu Exchange. Dodajmy, że w Oktawave nie ma limitów na liczbę wolumenów. To oznacza, że każdy może wykorzystać instancję z dwoma lub trzema wolumenami storage'owymi, by utrzymać pokaźną bazę skrzynek pocztowych.


Obciążenie instancji i konkurencja

wykres_3

Nasz scenariusz testowy zakładał działanie tysiąca użytkowników, którzy generują 10 tys. zapytań z wykorzystaniem metody GET. Nie mogliśmy przetestować 100 tys. zapytań, ponieważ zarówno Amazon, jak i Rackspace nie radziły sobie z taką liczbą jednoczesnych zapytań. W tym teście użyliśmy instancję z 16 GB RAM oraz 16 VCPU. Serwerem WWW był Apache bez zainstalowanych dodatków.

Widzimy, że instancje wykorzystujące Tier ograniczony w zakresie operacji IO do 120 000 IOPS, obsługują ponad 14 tys. zapytań na sekundę przy zachowaniu średniego czasu obsługi jednego żądania na poziomie 0,07 s.