Co dla klientów oznacza uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 27001 przez Oktawave?

Certyfikat informuje, że w organizacji są stosowane najlepsze praktyki uznane w branży i gwarantujące:

  • bezpieczeństwo przetwarzania danych
  • spełnianie wymogu ochrony danych na wszystkich poziomach w całej firmie
  • zminimalizowanie ryzyka utraty lub przejęcia danych
  • możliwość szybkiej identyfikacji błędów
  • współpracę z dostawcą świadomym wagi bezpieczeństwa informacji
  • zgodność działań z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi
Bezpieczna chmura? Zapytaj nas

Bezpieczeństwo naszą przewagą

Zaufanie klientów jest gwarancją naszej reputacji jako dostawcy usług, dlatego w temacie bezpieczeństwa nie uznajemy kompromisów. Politykę zabezpieczania danych realizujemy na kilku poziomach:

  • odpowiednio zaprojektowanej, wielopoziomowej architektury
  • właściwie zabezpieczonego centrum danych, spełniającego najwyższe parametry bezpieczeństwa dla obiektu cywilnego
  • lokalizacji, która decyduje o porządku prawnym dotyczącym przetwarzania danych
  • zgodności ze specjalistycznymi standardami, jak wytyczne GIODO oraz ISO/IEC 27001:20013
Sprawdź nasze rozwiązania

Proces certyfikacji

Przystąpienie do systemu ISO/IEC 27001 to wieloetapowy proces. Zwieńczeniem pozytywnego wyniku audytu
w Oktawave było nadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013
z dnia 07.03.2016 o numerze IS 630529, wydanego przez British Standards Institution.

Audyt wstępny

To pierwsza wnikliwa analiza systemu zarządzania w firmie pod kątem zgodności z normą. Jej celem jest identyfikacja potencjalnych luk wymagających usprawnienia.

Audyt certyfikujący

To kontrola wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jej założeniem jest weryfikacja przejrzystości działań i uporządkowanie wszystkich procesów.

CERTYFIKACJA

Finalizuje kontrolę przedsiębiorstwa. Jest potwierdzeniem pomyślnego przeprowadzenia audytu, świadcząc o proaktywnej postawie firmy wobec potrzeb jej klientów.

DOSKONALENIE

Zakłada dalsze systematyczne usprawnianie procesów zachodzących w firmie, odzwierciedlając dojrzałość organizacji i jej politykę wzmacniania bezpieczeństwa.

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszej infrastruktury? Skontaktuj się z nami

801 007 275 lub +48 22 10 10 555

Dowiedz się więcej na temat polityki bezpieczeństwa w Oktawave