Case Study Sarigato

Optymalizacja w chmurze, czyli jak zapewnić płynną obsługę ruchu o znaczącym obciążeniu.

  • konfiguracja
  • utrzymanie
  • optymalizacja
POWRÓT

Klient

Sarigato

Branża

Reklama

Lokalizacja

Warszawa

wyzwania

Firma z branży reklamowej stanęła przed wyzwaniem optymalizacji środowiska w chmurze Oktawave. Problemem okazał się ogromny ruch, który Sarigato musiał płynnie obsłużyć. Celem była odpowiednia konfiguracja infrastruktury i dopasowanie parametrów do bieżących potrzeb wydajnościowych.

Rozwiązania

  • OKTAWAVE CLOUD INSTANCE
  • OKTAWAVE LOAD BALANCER
  • OKTAWAVE KUBERNETES SERVICE
  • CLOUD OPERATIONS TEAM

Korzyści biznesowe

  • poprawa wydajności środowiska
  • optymalizacja infrastruktury pod kątem dostępności
  • dostosowanie parametrów do wzrostu obciążenia

Case Study Sarigato

Sarigato to firma działająca w branży reklamowej, specjalizująca się w obszarze online. Kompetencje spółki koncentrują się na tworzeniu niestandardowych kreacji Rich Media, które emitowane są na formatach display w internecie. Ponadto zakres działań firmy obejmuje e-mail marketing, kampanie digital i inne.

Wyzwania

Rozwój firmy, a w związku z tym intensyfikacja zadań projektowych odsłoniły nowe wyzwania związane z optymalizacją środowiska IT, które Sarigato utrzymywał w chmurze Oktawave. Priorytetem stało się zapewnienie płynnej obsługi ruchu o znaczącym obciążeniu. Spółce zależało przede wszystkim na odpowiedniej konfiguracji parametrów środowiska, lecz już na etapie jego analizy okazało się, że dotychczasowa architektura uniemożliwia optymalizację i wdrożenie funkcji skalowania.

Sarigato wprawdzie posiadał już wcześniej maszyny wirtualne w środowisku Oktawave (Oktawave Cloud Instance), ale do tej pory nie korzystał z usług wsparcia Cloud Operations Team. Po szczegółowej analizie zastanej infrastruktury zespół naszych inżynierów przygotował projekt środowiska opartego o klaster bazodanowy i load balancing aplikacji. W ten sposób udało nam się wzmocnić poziom odporności środowiska na awarie,a dzięki autoskalowaniu elastycznie odpowiadać nawet na zmiany obciążenia.

Oktawave wraz z naszym zespołem przeprowadziło analizę systemów, która umożliwiła skoncentrowanie uwagi na lokalizacji kluczowych punktów w naszych aplikacjach. Dzięki temu zyskaliśmy precyzyjny wgląd w funkcjonowanie naszych systemów, co pozwoliło nam doskonalić ich działanie oraz identyfikować obszary wymagające optymalizacji. To istotny krok w kierunku doskonalenia naszej infrastruktury IT.

Maciej Mikulski, CTO Sarigato

Rozwiązania

W środowisku klienta często występowały problemy w zakresie dostępności serwisów. Odpowiedzią stała się właściwa konfiguracja ustawień php+nginx i regulacja zbyt niskich parametrów baz danych. Zastosowano rozwiązanie w postaci zwielokrotnienia każdego serwisu aplikacyjnego do 5 serwerów. Jednocześnie została zachowana kompatybilność z kodem, a Nginx został wykorzystany jako web server. Nie było natomiast potrzeby wprowadzania zmian do PHP.

Dzięki temu, że klient stworzył swój kod w sposób wręcz wzorowy, zastosowanie takiego rozwiązania nie niosło za sobą żadnych komplikacji. Na przykład, nie było konieczności synchronizacji zasobów aplikacyjnych, ponieważ wszystkie dynamiczne dane przechowywane były w bazie danych, a ruch do serwerów aplikacyjnych kierowany przez dwa niezależne serwery HAProxy.

Na podstawie natężenia ruchu na poszczególnych serwerach, HAProxy decydują gdzie powinny być przekazywane kolejne żądania. W celu optymalizacji wydajności są w stanie przekierować ruch z jednej aplikacji na konkretnym serwerze lub grupie serwerów na inną. HAProxy umożliwia również wyłączenie jednego serwera aplikacyjnego z publicznego ruchu w obrębie danej aplikacji. Dzięki temu można przeprowadzić np. testy nowej wersji serwisów w bezpiecznych i izolowanych warunkach, nie mających wpływu na środowisko produkcyjne.

Infrastruktura została skonfigurowana z wykorzystaniem rozwiązania Ansible. Narzędzie umożliwiło szybsze i efektywniejsze odtworzenie lub dodanie nowego serwera, bez konieczności przerywania pracy pozostałych elementów środowiska. Dzięki automatyzacji dostępnej w Ansible, proces ten może być uruchamiany na żądanie, co pozwala na elastyczne dostosowywanie infrastruktury do aktualnych potrzeb i eliminację potencjalnych opóźnień w działaniu środowiska.

Sarigato wcześniej korzystał z pojedynczych serwerów bazodanowych opartych o technologię MariaDB 8. Teraz zastąpiliśmy ją klastrami Percona Xtra-DB, które są kompatybilne z MariaDB 8 i działają w trybie Multi-Master, co pozwala na uniknięcie sytuacji desynchronizacji danych. Z kolei serwery aplikacyjne komunikują się z bazą danych za pomocą MariaDB 8 Maxscale'a, specjalnie dostosowanego do obsługi baz danych. Zadaniem Maxscale jest decydowanie, jakie dane zostaną wysłane do danego węzła bazodanowego w klastrze i skąd mają zostać pobrane. Dzięki temu możliwe jest równomierne rozłożenie obciążenia, przy jednoczesnym monitoringu stanu zdrowia klastra.

Dzięki Oktawave doświadczyliśmy znacznego wzrostu wyporności naszych wewnętrznych systemów. Skalowalność i elastyczność oferowane przez tę platformę umożliwiły nam sprawną adaptację do zmieniających się potrzeb biznesowych. To z kolei przekłada się na wydajniejszą pracę i szybsze reagowanie na dynamiczne warunki rynkowe.

Maciej Mikulski, CTO Sarigato

Korzyści biznesowe

Wdrożone technologie umożliwiły skalowanie środowiska i płynne dopasowanie do zmian w natężeniu ruchu, uodparniając infrastrukturę na awarię pojedynczego serwera. Rozwiązania zaimplementowane przez Cloud Operations Team umożliwiły firmie optymalizację infrastruktury z wykorzystaniem funkcji skalowania, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Cały proces konfiguracji udało się zrealizować bez utraty wydajności, za to z widoczną redukcją zużycia zasobów, dzięki odpowiedniemu zrównoważeniu obciążenia.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wybranej technologii Oktawave, która przyczyniła się do znacznego wzrostu efektywności naszych wewnętrznych systemów. Całość współpracy przebiegła wzorowo, a doświadczenia związane z korzystaniem z usług Oktawave są dla nas niezwykle pozytywne. Oktawave dostarczyło nam nie tylko wydajne, ale i bezpieczne rozwiązania. Zaawansowane mechanizmy ochronne oraz regularne aktualizacje zabezpieczeń przyczyniły się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa naszych systemów. To kluczowy aspekt, szczególnie w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie cyfrowe zagrożenia są coraz bardziej wymagające. Z czystym sumieniem możemy polecić tę platformę każdej firmie, która stawia na skalowalność, bezpieczeństwo i efektywność swoich technologii.

Maciej Mikulski, CTO Sarigato

Rozwiązania

Przy realizacji projektu wykorzystano usługi:

CLOUD OPERATIONS TEAM


OKTAWAVE CLOUD INSTANCE


LOAD BALANCER


MANAGED KUBERNETES

info solution