Instancje

OCI

Oktawave Cloud Instance (OCI) – jest to logiczna jednostka funkcjonująca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowana poprzez ilość pamięci operacyjnej RAM (określonej w GB, gigabajtach) oraz liczbę procesorów o określonej mocy obliczeniowej (wyrażonej w GHz, gigahercach), pozwalająca na uruchomienie systemu operacyjnego. OCI jest logicznym odpowiednikiem serwera.

Instancje typu Standard

Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
1 0,5 GB 0,017 zł 0,027 zł
1 0,9 GB 0,072 zł 0,082 zł
2 2 GB 0,127 zł 0,147 zł
4 4 GB 0,254 zł 0,295 zł
8 8 GB 0,500 zł 0,583 zł
16 16 GB 1,114 zł 1,222 zł
24 24 GB 1,671 zł 1,780 zł
32 32 GB 2,605 zł 2,733 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
1 0,5 GB 0,021 zł 0,033 zł
1 0,9 GB 0,088 zł 0,101 zł
2 2 GB 0,156 zł 0,181 zł
4 4 GB 0,312 zł 0,362 zł
8 8 GB 0,615 zł 0,717 zł
16 16 GB 1,370 zł 1,503 zł
24 24 GB 2,055 zł 2,189 zł
32 32 GB 3,204 zł 3,362 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
1 0,5 GB 0,018 zł 0,028 zł
1 0,9 GB 0,090 zł 0,100 zł
2 2 GB 0,159 zł 0,179 zł
4 4 GB 0,319 zł 0,360 zł
8 8 GB 0,627 zł 0,710 zł
16 16 GB 1,393 zł 1,500 zł
24 24 GB 2,089 zł 2,198 zł
32 32 GB 3,129 zł 3,279 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
1 0,5 GB 0,022 zł 0,034 zł
1 0,9 GB 0,110 zł 0,123 zł
2 2 GB 0,196 zł 0,220 zł
4 4 GB 0,393 zł 0,443 zł
8 8 GB 0,771 zł 0,873 zł
16 16 GB 1,713 zł 1,845 zł
24 24 GB 2,569 zł 2,704 zł
32 32 GB 0,627 zł 4,034 zł

Instancje typu High Memory

Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
1 4 GB 0,238 zł 0,278 zł
2 4 GB 0,246 zł 0,286 zł
2 8 GB 0,487 zł 0,571 zł
4 8 GB 0,492 zł 0,575 zł
4 12 GB 0,762 zł 0,886 zł
4 16 GB 1,081 zł 1,189 zł
4 32 GB 2,064 zł 2,269 zł
4 48 GB 2,556 zł 2,803 zł
4 64 GB 2,884 zł 3,097 zł
8 12 GB 0,774 zł 0,898 zł
8 16 GB 1,106 zł 1,224 zł
8 24 GB 1,364 zł 1,591 zł
8 32 GB 2,179 zł 2,394 zł
8 48 GB 2,630 zł 2,873 zł
8 64 GB 2,950 zł 2,873 zł
8 96 GB 4,522 zł 4,830 zł
16 24 GB 1,511 zł 1,618 zł
16 32 GB 2,228 zł 2,443 zł
16 48 GB 2,679 zł 2,918 zł
16 64 GB 3,113 zł 3,344 zł
16 96 GB 4,571 zł 4,879 zł
16 128 GB 8,913 zł 9,128 zł
16 192 GB 13,369 zł 13,584 zł
24 32 GB 2,392 zł 2,610 zł
24 48 GB 2,753 zł 2,986 zł
24 64 GB 3,277 zł 3,501 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
1 4 GB 0,292 zł 0,342 zł
2 4 GB 0,302 zł 0,351 zł
2 8 GB 0,600 zł 0,702 zł
4 8 GB 0,605 zł 0,708 zł
4 12 GB 0,937 zł 1,090 zł
4 16 GB 1,330 zł 1,462 zł
4 32 GB 2,942 zł 3,210 zł
4 48 GB 3,144 zł 3,448 zł
4 64 GB 3,547 zł 3,810 zł
8 12 GB 0,952 zł 1,105 zł
8 16 GB 1,360 zł 1,505 zł
8 24 GB 1,678 zł 1,956 zł
8 32 GB 2,680 zł 2,944 zł
8 48 GB 3,234 zł 3,533 zł
8 64 GB 3,627 zł 3,897 zł
8 96 GB 5,562 zł 5,941 zł
16 24 GB 1,859 zł 1,991 zł
16 32 GB 2,741 zł 3,005 zł
16 48 GB 3,295 zł 3,589 zł
16 64 GB 3,829 zł 4,113 zł
16 96 GB 5,622 zł 6,001 zł
16 128 GB 10,963 zł 11,227 zł
16 192 GB 16,444 zł 16,708 zł
24 32 GB 2,942 zł 3,210 zł
24 48 GB 3,386 zł 3,675 zł
24 64 GB 4,030 zł 4,306 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
1 4 GB 0,299 zł 0,340 zł
2 4 GB 0,309 zł 0,349 zł
2 8 GB 0,610 zł 0,694 zł
4 8 GB 0,618 zł 0,702 zł
4 12 GB 0,952 zł 1,076 zł
4 16 GB 1,352 zł 1,459 zł
4 32 GB 2,589 zł 2,793 zł
4 48 GB 3,219 zł 3,466 zł
4 64 GB 3,604 zł 3,818 zł
8 12 GB 0,971 zł 1,095 zł
8 16 GB 1,384 zł 1,502 zł
8 24 GB 1,708 zł 1,935 zł
8 32 GB 2,736 zł 2,951 zł
8 48 GB 3,293 zł 3,536 zł
8 64 GB 3,703 zł 3,922 zł
8 96 GB 5,702 zł 6,010 zł
16 24 GB 1,892 zł 1,999 zł
16 32 GB 2,785 zł 3,000 zł
16 48 GB 3,367 zł 3,606 zł
16 64 GB 3,899 zł 4,130 zł
16 96 GB 5,751 zł 6,059 zł
16 128 GB 11,141 zł 11,356 zł
16 192 GB 16,712 zł 16,926 zł
24 32 GB 2,998 zł 3,216 zł
24 48 GB 3,441 zł 3,676 zł
24 64 GB 4,129 zł 4,353 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
1 4 GB 0,368 zł 0,418 zł
2 4 GB 0,380 zł 0,429 zł
2 8 GB 0,751 zł 0,853 zł
4 8 GB 0,760 zł 0,863 zł
4 12 GB 1,171 zł 1,324 zł
4 16 GB 1,663 zł 1,795 zł
4 32 GB 3,184 zł 3,435 zł
4 48 GB 3,960 zł 4,264 zł
4 64 GB 4,433 zł 4,696 zł
8 12 GB 1,194 zł 1,347 zł
8 16 GB 1,702 zł 1,847 zł
8 24 GB 2,101 zł 2,380 zł
8 32 GB 3,365 zł 3,630 zł
8 48 GB 4,051 zł 4,350 zł
8 64 GB 4,555 zł 4,824 zł
8 96 GB 7,013 zł 7,392 zł
16 24 GB 2,327 zł 2,459 zł
16 32 GB 3,426 zł 3,690 zł
16 48 GB 4,141 zł 4,435 zł
16 64 GB 4,796 zł 5,080 zł
16 96 GB 7,074 zł 7,453 zł
16 128 GB 13,704 zł 13,968 zł
16 192 GB 20,555 zł 20,820 zł
24 32 GB 3,688 zł 3,956 zł
24 48 GB 4,232 zł 4,521 zł
24 64 GB 5,078 zł 5,354 zł

Instancje typu High CPU

Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
2 0,9 GB 0,068 zł 0,088 zł
4 2 GB 0,135 zł 0,155 zł
8 4 GB 0,270 zł 0,310 zł
16 8 GB 0,524 zł 0,607 zł
16 12 GB 0,799 zł 0,928 zł
24 12 GB 0,823 zł 0,961 zł
32 24 GB 1,806 zł 1,899 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
2 0,9 GB 0,084 zł 0,108 zł
4 2 GB 0,166 zł 0,191 zł
8 4 GB 0,333 zł 0,382 zł
16 8 GB 0,645 zł 0,747 zł
16 12 GB 0,982 zł 1,141 zł
24 12 GB 1,012 zł 1,182 zł
32 24 GB 2,221 zł 2,336 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
2 0,9 GB 0,085 zł 0,105 zł
4 2 GB 0,170 zł 0,190 zł
8 4 GB 0,340 zł 0,380 zł
16 8 GB 0,659 zł 0,743 zł
16 12 GB 1,001 zł 1,130 zł
24 12 GB 1,032 zł 1,170 zł
32 24 GB 2,138 zł 2,241 zł
Liczba vCPU Pamięć RAM Cena za 1h (Linux) Cena za 1h (Windows)
2 0,9 GB 0,105 zł 0,129 zł
4 2 GB 0,209 zł 0,234 zł
8 4 GB 0,418 zł 0,468 zł
16 8 GB 0,811 zł 0,914 zł
16 12 GB 1,232 zł 1,390 zł
24 12 GB 1,270 zł 1,439 zł
32 24 GB 2,630 zł 2,756 zł

Transfer danych z/do instancji

Kierunek Cena za 1 GB
Wychodzące (do Internetu) 0,02 zł
Przychodzące (z Internetu) 0,00 zł
Kierunek Cena za 1 GB
Wychodzące (do Internetu) 0,0246 zł
Przychodzące (z Internetu) 0,0000 zł
Kierunek Cena za 1 GB
Wychodzące (do Internetu) 0,02 zł
Przychodzące (z Internetu) 0,00 zł
Kierunek Cena za 1 GB
Wychodzące (do Internetu) 0,0246 zł
Przychodzące (z Internetu) 0,0000 zł
 • Pamiętaj, że w przypadku włączenia bezpłatnej usługi Autoskalera, miesięczny koszt instancji OCI może ulec zmianie (zarówno podwyższyć się, jak i obniżyć) w zależności od stopnia wykorzystania instancji.
 • W wypadku naliczania godzinowego i wyłączenia instancji nie jest pobierana za nią żadna opłata, poza kosztem utrzymania przestrzeni dyskowej.
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy technicznej lub biznesowej na temat naszych usług, skontaktuj się z działem sprzedaży pod numerem telefonu + 48 22 10 10 555 lub napisz na adres e-mail: .
 • Dla przedsiębiorców obowiązują cenny netto, a dla konsumentów z terytorium Polski obowiązują ceny z podatkiem VAT.
 • Ruch pomiędzy instancjami w ramach jednej sieci prywatnej nie jest zliczany do transferu.
 • Nazwa instancji zawiera cztery informacje, kolejną są to: wersja szablonu instancji, jej typ, liczba procesorów oraz ilość pamięci RAM.
 • Instancje typu highmemory są zoptymalizowane kosztowo pod względem systemów o dużym zapotrzebowaniu na pamięć, instancje typu highcpu - pod kątem systemów o dużym zapotrzebowaniu obliczeniowym.
 • Każdy procesor instancji taktowany jest zegarem o częstotliwości 2,5 GHz.

Storage blokowy

OVS

Oktawave Volume Storage (OVS) - jest to logiczna jednostka funkcjonująca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowana poprzez ilość przestrzeni dyskowej (wyrażonej w GB, gigabajtach) udostępnionej w wewnętrznej sieci pamięci masowej do przechowywania danych. OVS jest logicznym odpowiednikiem dysku twardego.

Przestrzeń danych

Tier Cena za 1 GB na godzinę Cena za 1 mln IOPS na miesiąc
Tier 1 (< 1000 IOPS) 0,0004 zł 0,0400 zł
Tier 2 (< 20 000 IOPS) 0,0030 zł 0,0400 zł
Tier 3 (< 50 000 IOPS) 0,0040 zł 0,0400 zł
Tier 4 (< 100 000 IOPS) 0,0060 zł 0,0400 zł
Tier 5 (< 200 000 IOPS) 0,0080 zł 0,0400 zł
Tier Cena za 1 GB na godzinę Cena za 1 mln IOPS na miesiąc
Tier 1 (< 1000 IOPS) 0,000492 zł 0,0492 zł
Tier 2 (< 20 000 IOPS) 0,003690 zł 0,0492 zł
Tier 3 (< 50 000 IOPS) 0,004920 zł 0,0492 zł
Tier 4 (< 100 000 IOPS) 0,007380 zł 0,0492 zł
Tier 5 (< 200 000 IOPS) 0,009840 zł 0,0492 zł
Tier Cena za 1 GB na godzinę Cena za 1 mln IOPS na miesiąc
Tier 1 (< 1000 IOPS) 0,0004 zł 0,0400 zł
Tier 2 (< 20 000 IOPS) 0,0030 zł 0,0400 zł
Tier 3 (< 50 000 IOPS) 0,0040 zł 0,0400 zł
Tier 4 (< 100 000 IOPS) 0,0060 zł 0,0400 zł
Tier 5 (< 200 000 IOPS) 0,0080 zł 0,0400 zł
Tier Cena za 1 GB na godzinę Cena za 1 mln IOPS na miesiąc
Tier 1 (< 1000 IOPS) 0,000492 zł 0,0492 zł
Tier 2 (< 20 000 IOPS) 0,003690 zł 0,0492 zł
Tier 3 (< 50 000 IOPS) 0,004920 zł 0,0492 zł
Tier 4 (< 100 000 IOPS) 0,007380 zł 0,0492 zł
Tier 5 (< 200 000 IOPS) 0,009840 zł 0,0492 zł
 • Każdy wolumen dyskowy (niezależnie od poziomu wydajności) posiada wliczony w abonament 1 mln operacji wejścia/wyjścia (IOPS) miesięcznie. Przekroczenie tego limitu skutkuje naliczeniem kosztów zgodnie z powyższymi cenami.
 • Pakiet IOPS oznacza sumę operacji zapisu oraz operacji odczytu na wolumenie dyskowym.
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy technicznej lub biznesowej na temat naszych usług, skontaktuj się z działem sprzedaży pod numerem telefonu + 48 22 10 10 555 lub napisz na adres e-mail: .
 • Dla przedsiębiorców obowiązują cenny netto, a dla konsumentów z terytorium Polski obowiązują ceny z podatkiem VAT.

Storage obiektowy

OCS

Oktawave Cloud Storage (OCS) - jest to logiczna jednostka funkcjonująca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowana poprzez ilość przestrzeni dyskowej (wyrażonej w GB, gigabajtach) udostępnionej w publicznej sieci internetowej. OCS jest logicznym odpowiednikiem sieciowego systemu plików.

Transfer i przestrzeń danych

Przechowywanie 1 GB danych przez godzinę 0,00015 zł
Transfer 1 GB danych przychodzących (z Internetu) 0,0150 zł
Transfer 1 GB danych wychodzących (do Internetu) 0,0150 zł
Przechowywanie 1 GB danych przez godzinę 0,000184 zł
Transfer 1 GB danych przychodzących (z Internetu) 0,01845 zł
Transfer 1 GB danych wychodzących (do Internetu) 0,01845 zł
Przechowywanie 1 GB danych przez godzinę 0,0002 zł
Transfer 1 GB danych przychodzących (z Internetu) 0,0150 zł
Transfer 1 GB danych wychodzących (do Internetu) 0,0150 zł
Przechowywanie 1 GB danych przez godzinę 0,000246 zł
Transfer 1 GB danych przychodzących (z Internetu) 0,01845 zł
Transfer 1 GB danych wychodzących (do Internetu) 0,01845 zł
 • Dla przedsiębiorców obowiązują cenny netto, a dla konsumentów z terytorium Polski obowiązują ceny z podatkiem VAT.

Sieci prywatne

OPN

Oktawave Private Network (OPN) - jest to logiczna jednostka ethernetowej sieci prywatnej działająca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave. OPN jest odpowiednikiem sieci VLAN.

Sieć OPN

Pierwsza sieć OPN (cena za godzinę) 0,0 zł
Każda kolejna sieć OPN (cena za godzinę) 0,002 zł
Pierwsza sieć OPN (cena za godzinę) 0,0 zł
Każda kolejna sieć OPN (cena za godzinę) 0,00246 zł
Pierwsza sieć OPN (cena za godzinę) 0,0 zł
Każda kolejna sieć OPN (cena za godzinę) 0,002 zł
Pierwsza sieć OPN (cena za godzinę) 0,0 zł
Każda kolejna sieć OPN (cena za godzinę) 0,00246 zł
 • Dla każdego konta użytkownika Oktawave jedna sieć jest dostarczana bezpłatnie.
 • Dla przedsiębiorców obowiązują cenny netto, a dla konsumentów z terytorium Polski obowiązują ceny z podatkiem VAT.

Oktawave Kubernetes Service

OKS

Oktawave Kubernetes Service (OKS) - to usługa uruchamiania klastrów Kubernetes na zasobach platformy Oktawave. Usługa na tą chwilę jest oferowana w ramach programu Early Access i jej warunki mogą ulec zmianie. W ramach klastra utrzymanie węzłów master jest bezpłatne. Opłata jest naliczana za każdy uruchomiony worker, zgodnie z cennikiem OCI.

Usługi Dodatkowe

Usługi dodatkowe

Usługa Cena
Snapshot (copy-on-write) (1 GB) 0,0700 zł/h
Scheduler (50 szt.) 0,0000 zł/mc
Scheduler (dodatkowy pakiet 100 szt.) 0,1000 zł/mc
Load balancer (szt.) 0,0700 zł/h
Dodatkowe IP (szt.) 0,0200 zł/h
Pierwsze dodatkowe IPv4 w usłudze Freetier (szt.) 0,0068 zł/h
Watch Oktawave (pierwsze 1500 punktów) 0,0000 zł/mc
Watch Oktawave (dodatkowy pakiet 1000 punktów) 0,5700 zł/mc
Watch Oktawave - powiadomienie SMS (wyłącznie dla polskich numerów) 0,1995 zł
Usługa Cena
Snapshot (copy-on-write) (1 GB) 0,0861 zł/h
Scheduler (50 szt.) 0,0000 zł/mc
Scheduler (dodatkowy pakiet 100 szt.) 0,1230 zł/mc
Load balancer (szt.) 0,0861 zł/h
Dodatkowe IP (szt.) 0,0246 zł/h
Pierwsze dodatkowe IPv4 w usłudze Freetier (szt.) 0,0084 zł/h
Watch Oktawave (pierwsze 1500 punktów) 0,0000 zł/mc
Watch Oktawave (dodatkowy pakiet 1000 punktów) 0,7011 zł/mc
Watch Oktawave - powiadomienie SMS (wyłącznie dla polskich numerów) 0,2453 zł
Usługa Cena
Snapshot (copy-on-write) (1 GB) 0,0700 zł/h
Scheduler (50 szt.) 0,0000 zł/mc
Scheduler (dodatkowy pakiet 100 szt.) 0,1000 zł/mc
Load balancer (szt.) 0,0700 zł/h
Dodatkowe IP (szt.) 0,0200 zł/h
Pierwsze dodatkowe IPv4 w usłudze Freetier (szt.) 0,0068 zł/h
Watch Oktawave (pierwsze 1500 punktów) 0,0000 zł/mc
Watch Oktawave (dodatkowy pakiet 1000 punktów) 0,5700 zł/mc
Watch Oktawave - powiadomienie SMS (wyłącznie dla polskich numerów) 0,1995 zł
Usługa Cena
Snapshot (copy-on-write) (1 GB) 0,0861 zł/h
Scheduler (50 szt.) 0,0000 zł/mc
Scheduler (dodatkowy pakiet 100 szt.) 0,1230 zł/mc
Load balancer (szt.) 0,0861 zł/h
Dodatkowe IP (szt.) 0,0246 zł/h
Pierwsze dodatkowe IPv4 w usłudze Freetier (szt.) 0,0084 zł/h
Watch Oktawave (pierwsze 1500 punktów) 0,0000 zł/mc
Watch Oktawave (dodatkowy pakiet 1000 punktów) 0,7011 zł/mc
Watch Oktawave - powiadomienie SMS (wyłącznie dla polskich numerów) 0,2453 zł
 • Dla każdego konta w Oktawave pakiet 50 wykonań zadań schedulera jest bezpłatny, przekroczenie 50 wykonań skutkuje naliczeniem dodatkowego pakietu.
 • Każde konto w Oktawave posiada bezpłatny pakiet 1500 punktów w usłudze Oktawave Watch. Jedno sprawdzenie dostępności z jednej lokalizacji zewnętrznej odpowiada wartości 1 punktu, a jedno sprawdzenie typu FullPage odpowiada wartości 5 punktów. Przekroczenie 1500 punktów powoduje naliczenie dodatkowego pakietu. Sprawdzenia są domyślnie wykonywane z dwóch zewnętrznych lokalizacji. Istnieje możliwość włączenia większej liczby lokalizacji.
 • Dla przedsiębiorców obowiązują cenny netto, a dla konsumentów z terytorium Polski obowiązują ceny z podatkiem VAT.
 • Uruchomienie usługi Load balancera i wybranie adresu IPv4 spowoduje obciążenie konta opłatą za Load balancer i dodatkowy adres IP (1 szt.) zgodnie z wartościami podanymi w cenniku.

Oprogramowanie

Licencje

Pakiety oprogramowania

Produkt Cena
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Express Edition 0,00 zł/mc
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Web Edition (za każde 4 vCPU) 130,00 zł/mc
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Standard Edition (za każde 4 vCPU) 1700,00 zł/mc
Plesk Web Host Edition 99,00 zł/mc
Plesk Web Pro Edition 59,00 zł/mc
Plesk Web App Edition 39,00 zł/mc
Plesk Web Admin Edition 39,00 zł/mc
Pakiet licencji SAL do Windows Server (5 szt.) 125,00 zł/mc
Microsoft Exchange Standard SAL (1 konto) 11,00 zł/mc
Microsoft Office Standard (1 konto) 64,00 zł/mc
Microsoft Office Pro (1 konto) 87,00 zł/mc
Produkt Cena
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Express Edition 0,00 zł/mc
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Web Edition (za każde 4 vCPU) 159,90 zł/mc
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Standard Edition (za każde 4 vCPU) 2091,00 zł/mc
Plesk Web Host Edition 121,77 zł/mc
Plesk Web Pro Edition 72,57 zł/mc
Plesk Web App Edition 47,97 zł/mc
Plesk Web Admin Edition 47,97 zł/mc
Pakiet licencji SAL do Windows Server (5 szt.) 153,75 zł/mc
Microsoft Exchange Standard SAL (1 konto) 13,53 zł/mc
Microsoft Office Standard (1 konto) 78,72 zł/mc
Microsoft Office Pro (1 konto) 107,01 zł/mc
Produkt Cena
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Express Edition 0,00 zł/mc
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Web Edition (za każde 4 vCPU) 130,00 zł/mc
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Standard Edition (za każde 4 vCPU) 1700,00 zł/mc
Plesk Web Host Edition 99,00 zł/mc
Plesk Web Pro Edition 59,00 zł/mc
Plesk Web App Edition 39,00 zł/mc
Plesk Web Admin Edition 39,00 zł/mc
Pakiet licencji SAL do Windows Server (5 szt.) 125,00 zł/mc
Microsoft Exchange Standard SAL (1 konto) 11,00 zł/mc
Microsoft Office Standard (1 konto) 64,00 zł/mc
Microsoft Office Pro (1 konto) 87,00 zł/mc
Produkt Cena
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Express Edition 0,00 zł/mc
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Web Edition (za każde 4 vCPU) 159,90 zł/mc
MS SQL 2008 | 2012 | 2014 | 2016 Standard Edition (za każde 4 vCPU) 2091,00 zł/mc
Plesk Web Host Edition 121,77 zł/mc
Plesk Web Pro Edition 72,57 zł/mc
Plesk Web App Edition 47,97 zł/mc
Plesk Web Admin Edition 47,97 zł/mc
Pakiet licencji SAL do Windows Server (5 szt.) 153,75 zł/mc
Microsoft Exchange Standard SAL (1 konto) 13,53 zł/mc
Microsoft Office Standard (1 konto) 78,72 zł/mc
Microsoft Office Pro (1 konto) 107,01 zł/mc


 • Licencje MS SQL rozliczane są w cyklu miesięcznym.
 • Uruchomienie instancji z oprogramowaniem MS SQL spowoduje obciążenie konta opłatą odpowiadającą miesięcznej wartości podanej w cenniku pomnożonej przez liczbę procesorów instancji.
 • Dla przedsiębiorców obowiązują cenny netto.
 • W wypadku licencji MS SQL minimalna liczba rozliczanych vCPU wynosi 4. Następne opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem za każde kolejne 4 vCPU.
 • Szczegóły dotyczące rozliczania poszczególnych licencji w okresach czasowych zostały opisane w Bazie wiedzy.
 • W przypadku instalowania na instancjach Oktawave oprogramowania zewnętrznych dostawców (np. Microsoft), które nie jest rozliczane w ramach licencji CAL/SAL, prosimy upewnić się, czy jest to zgodne z posiadaną przez Państwa licencją.
 • Jedna licencja (konto) MS Office nakłada konieczność wykupienia RDS SAL w cenie 25 PLN netto.
 • Cennik Licencji ulega zmianie z dniem 30.04.2022 r. Cennik obowiązujący od dnia 01.05.2022 dostępny tutaj.

Usługi wsparcia technicznego

Cloud Operations Support

Cloud Operations Support - zapewniamy zaawansowane wsparcie w bieżącej administracji chmurą. Szczegółowy zakres usług obrazuje poniższe zastawienie planów supportowych. Wszystkie ceny są cenami netto.

Silver Gold Platinum
Opłata bazowa/mc 500,00 PLN 500,00 PLN 500,00 PLN
Opłata za każdą instancję OCI (Serwer)/mc 300,00 PLN 500,00 PLN 900,00 PLN
 
Wsparcie klienta w zakresie wyboru odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych (1) plus plus plus
Instalacja i konfiguracja środowisk jednoserwerowych plus plus plus
Reagowanie na wszelkie zgłoszenia pochodzące z systemów monitoringu lub z innych źródeł dotyczące systemu objętego usługą administracyjną plus plus plus
Aktualizacja oprogramowania na życzenie klienta ze względu na błędy bezpieczeństwa plus plus plus
Monitorowanie infrastruktury klienta bezpośrednio na poziomie systemu operacyjnego plus plus plus
Monitorowanie serwisów przy wykorzystaniu usługi Oktawave Watch (2) plus plus plus
Zaplanowanie i przygotowanie infrastruktury pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i optymalizacji kosztowej plus plus plus
Instalacja i konfiguracja elementów niezbędnych do zapewnienia środowiska wysokiej dostępności High Availability(HA) minus plus plus
Instalacja i konfiguracja Web Application Firewall minus plus plus
Bieżąca opieka polegająca na codziennej weryfikacji stanu systemu oraz analizie logów minus plus plus
Cykliczne skanowanie podatności systemów operacyjnych i aplikacji na życzenie Klienta (3) minus plus plus
Udostępnienie infrastruktury do testów wydajnościowych (4) minus minus plus
Opracowanie scenariuszy testowych (5) minus minus plus
Tworzenie dedykowanych scenariuszy monitorujących minus minus plus
Tworzenie dedykowanych skryptów na życzenie Klienta minus minus plus
Przekazanie skryptów instalacyjnych (IaC) minus minus plus
Generowanie raportów mc na życzenie Klienta z wykonanych prac oraz działania usług (treść raportów określa Oktawave z uwzględnieniem potrzeb Klienta) minus minus plus
Usługa wykonywania backupu do oddzielnego centrum danych (6) + 50 PLN netto (7) w cenie w cenie
Miejsce do przechowywania backupu w oddzielnym centrum danych (stała opłata netto za każde rozpoczęte 100 GB) 14,40 PLN
/ 100 GB
14,40 PLN
/ 100 GB
14,40 PLN
/ 100 GB
Backup - częstotliwość wykonywania (8) dynamicznie dynamicznie wg harmonogramu
Kontakt przez wewnętrzny system zgłoszeniowy plus plus plus
Kontakt telefoniczny minus plus plus
Kontakt z wykorzytaniem komunikatorów: Slack, Microsoft Teams (9) minus minus plus
Dopuszczalna liczba pracowników po stronie klienta uprawnionych do kontaktu 1 5 bez limitu
Limit zgłoszeń w miesiącu (10) 5 15 40
Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące wdrożenia/rekonfiguracji < 8 h < 4 h < 2 h
Czas reakcji w przypadku awarii (alert z monitoringu lub zgłoszenie, 24/7/365) < 2 h < 1 h < 30 min
Przeprowadzanie prac planowych 8:00 - 20:00
(pon-pt,
dni robocze)
8:00 - 23:59
(pon-nd)
24/7
 
 
Rekompensaty (% miesięcznej opłaty supportu zaawansowanego na podstawie % czasu poprawnego działania serwera objętego wsparciem)
< 99,8% minus minus 10%
< 99,6% minus 10% 25%
< 99,4% 10% 25% 50%
< 99,2% 50% 75% 100%
< 99,0% 100% 200% 300%


 • (1) Wsparcie w zakresie obsługi paneli hostingowych lub innych usług związanych z dalszą odsprzedażą zasobów Oktawave podlega indywidualnym regulacjom.
 • (2) Takich jak np. domeny Użytkownika, strony www.
 • (3) Sposób skanowania, w tym zastosowane rozwiązanie, określa Oktawave. Oktawave może uzależnić realizację czynności od dodatkowego wynagrodzenia, np. z uwagi na częstotliwość skanowania, zastosowane rozwiązanie lub jeżeli w ocenie Oktawave czynności mogą w danym przypadku wymagać większego niż standardowo nakładu pracy lub kosztów.
 • (4) Ilość oraz wielkość serwerów (vCPU / GB RAM), oraz czas udostępnienia infrastruktury ustalany jest indywidualnie.
 • (5) Może wiązać się z dodatkową opłatą.
 • (6) Backup wykonywany w jednym z DC Oktawave.
 • (7) Opłata naliczana jeżeli Klient zgłosi chęć korzystania z backupu (pakiet Silver Plus). Opłata jest stała za każdą instancję OCI (Serwer)/mc, naliczana miesięcznie z góry niezależnie od ilości wykupionego miejsca (GB) do przechowywania backupu.
 • (8) Backup w Pakiecie Platinium wykonowany zgodnie z harmonogramem uprzednio ustalonym z Klientem. Częstotliwość i godziny wykonywania backupu w Pakiecie Silver i Gold ustala Oktawave.
 • (9) Dotyczy wyłącznie komunikatorów obsługiwanych przez Oktawave.
 • (10) Zgłoszenie jest przekazanym za pomocą odpowiedniego kanału (np. e-mail lub telefonicznie) zleceniem wykonania jednej czynności administracyjnej, np. konfiguracji serwera według dostarczonej specyfikacji.
  Informacja dla użytkowników Prepaid: okres ważności jednostek taryfowych służących do korzystania z usług opisanych w cenniku, wynosi dwa lata od chwili nabycia jednostek taryfowych, jednak nie dłużej niż do zakończenia zawartej umowy.