Case Study Lantrans

Lantrans obniżył koszty i zwiększył bezpieczeństwo dzięki migracji do AWS

 • migracja
 • optymalizacja kosztów
 • dedykowane wsparcie
POWRÓT

Klient

Lantrans

Branża

Transport, Spedycja

Lokalizacja

Warszawa

wyzwania

Lantrans chciał zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa danych, pozbyć się długu technologicznego oraz korzystać ze wsparcia specjalistów ze znajomością chmury i narzędzi AWS.

Rozwiązania

 • Migracja i stworzenie procesu analityki danych w AWS
 • Konfiguracja i zarządzanie usługami AWS
 • Wsparcie w procesie CI/CD
 • Zarządzanie usługami bezpieczeństwa
 • Wsparcie DevOps

Korzyści biznesowe

 • Redukcja długu technologicznego
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • Obniżenie kosztów infrastruktury
 • Obniżenie kosztów zatrudnienia
 • Wsparcie techniczne 24/7

Case Study LANTRANS

Lantrans świadczy wyspecjalizowane usługi transportowe w obrębie całej Unii Europejskiej oraz poza nią. Firma rozwija również system do analizy podmiotów gospodarczych w Polsce.

Lantrans jest dostawcą systemu transakcyjnego temida.io służącego do precyzyjnej i szybkiej analizy ryzyka finansowego, który oparty jest na sztucznej inteligencji.

Wyzwania

Lantrans uznał, że potrzebuje rozwiązania chmurowego, gdy oszacował ilość, typ oraz rodzaj danych jakie wykorzystuje Temida. System precyzyjnie analizuje blisko 3000 zmiennych, które zbiera z ogólnodostępnych źródeł i płatnych katalogów. Dysponuje danymi o tysiącach firm transportowych w kraju i za granicą. Priorytetem dla firmy było zapewnienie bezpieczeństwa danym oraz redukcja długu technologicznego.

Początkowo Lantrans korzystał z rozwiązań Google. Za przejściem do AWS przeważyły koszty oraz polityka rozwoju usług dostawcy chmury. Lantrans chciał korzystać z narzędzi dostępnych w obrębie ekosystemu AWS i potrzebował wsparcia wysoko wykwalifikowanego zespołu. O wyborze zespołu Cloud Masters z Oktawave przesądziło realne podejście do potrzeb i wysoki poziom zaangażowania dostawcy od pierwszych rozmów.

Zdecydowaliśmy się na rozwiązania chmurowe, aby 100% uwagi przełożyć na rozwój produktu, a architekturę i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych oddelegować do specjalistów.

Rafał Lewandowski, CTO Lantrans

Rozwiązania

Prace zespołu Oktawave objęły takie obszary, jak:

 • Migracja i tworzenie zautomatyzowanego procesu zaawansowanej analityki danych w chmurze AWS;
 • Tworzenie IaC (w oparciu o Terraform) oraz procesów CI/CD;
 • Wdrażanie metodologii DevOps w organizacji;
 • Projektowanie i implementacja procesu ekstrakcji danych z API w modelu serverless;
 • Wdrażanie procesu ETL w oparciu o S3 i platformę Databricks;
 • Doradztwo w zakresie tworzenia i zarządzania modelami ML i AI;
 • Optymalizacja konfiguracji bezpieczeństwa infrastruktury;
 • Zarządzanie usługami AWS: EC2, S3, Amazon RDS for PostgreSQL, KMS, ECS, ECR, Lambda, StepFunctions, VPC, CloudWatch, SNS, SQS, ElastiCache, LoadBalancer.

Korzyści biznesowe

Dzięki współpracy z Cloud Masters Lantrans sprawnie przemigrował zasoby do chmury AWS, bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób do zarządzania infrastrukturą. Klient obniży również koszty infrastruktury i zwiększył bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Wsparcie ekspertów z Oktawave zapewniło operacyjny spokój w skalowaniu produktu, pozwalając zwiększyć poziom zabezpieczeń oraz przepustowość architektury.

Jesteśmy zadowoleni, ponieważ posiadamy nie tylko profesjonalne wsparcie Cloud Masters w zakresie zarządzania usługami AWS, ale też zyskaliśmy partnera biznesowego, z którym łączy nas relacja nastawiona na długofalową współpracę, a nie krótkoterminową korzyść.

Kamil Maksymowicz, COO Lantrans

Rozwiązania

Przy realizacji projektu wykorzystano usługi:

Migracja do chmury


Amazon Web Services

info solution